Slider

Doradztwo zawodowe

W szkole podstawowej w Mariówce dbamy o uczniów w ramach doradztwa zawodowego.

25 października 2019 r. dzieci i młodzież z naszej szkoły zapoznawały się z zawodem żołnierza. 27 listopada 2019 r. uczennice z klasy 8 przeprowadziły wywiady z przedstawicielami kilku zawodów: rehabilitant, sekretarka medyczna, pielęgniarka, kucharz. Oczywiście to nie koniec zawodowych doświadczeń. Wiemy, że w wieku szkolnym uczniowie tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, co jest dla nich ważne, aby w przyszłości mogli wykonywać swój wymarzony zawód.  Poznawanie zawodów poprzez spotykanie przedstawicieli różnych zawodów pomaga uczniom w poznawaniu swoich predyspozycji zawodowych, umiejętności, zdolności, uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron, uszeregowaniu wiedzy na temat poznanych zawodów, predyspozycji psychofizycznych, jakie trzeba posiadać, by móc wykonywać daną pracę.