Czy nasze dzieci czytają? Coś ciekawego dla rodziców i uczniów.

Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej - 2480 zł otrzymaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W sumie zakup książek kosztował 3100 zł.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji obrazującej działalność biblioteki szkolnej dla rozwoju czytelnictwa wśród naszych uczniów.

 

https://drive.google.com/file/d/1CfML9BdaSwnkra5GGK77KIceKtRxDWOj/view?usp=sharing

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją na temat wartości czytania oraz podejmowanych w naszej szkole inicjatyw promujących czytanie.

https://drive.google.com/file/d/1hA1ZcJNL0MDab548zoB0cb9608Et3_Yh/view?usp=sharing

 

 

 

Biblioteka

Funkcję bibliotekarza sprawuje mgr Elżbieta Chodkiewicz - na zdjęciu z dziećmi, które obecnie są w klasie 5 i 6.

Biblioteka jest instytucją, która sama swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynia twórczego ducha ludzkiego, które odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II, Warszawa 11 czerwca 1999

 

Biblioteka szkolna zaczęła funkcjonować od początku istnienia szkoły. Dnia 27 października 2001 roku biblioteka została poświęcona przez ks. bpa Stefana Siczka i nadano jej imię Księdza dra Juliana Młynarczyka (wieloletniego dyrektora szkół w Mariówce w czasie międzywojennym).

Księgozbiór biblioteki został skatalogowany w programie Mol Optivum. Książki i wszystkie inne materiały znajdujące się w bibliotece (czasopisma, płyty CD i DVD) są wypożyczane komputerowo co umożliwia automatyczne rejestrowanie wypożyczonych i zwróconych książek.

Księgozbiór biblioteki jest systematyczne uzupełniany poprzez uczestniczenie w projektach ministerialnych i wsparciu organu prowadzącego: „Książki naszych marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz przez wielu ofiarodawców.

Biblioteka w swoim księgozbiorze posiada także liczny zbiór starych książek z XIX wieku, najstarsza i najcenniejsza jest Biblia w przekładzie Jakóba Wójka z 1821 roku.

Od stycznia 2008 roku biblioteka posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, xero). Biblioteka ICIM otrzymała w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a wdrożonego przez MEN.

Obecnie w bibliotece znajduje się ekspozycja starych maszyn do pisania, najstarsza jest z 1918 roku.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną i służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania w bibliotece są wykonywane okolicznościowe wystawy i gazetki ścienne. Zapraszamy do kliknięcia w link poniżej. Zawiera on bardzo bogatą galerię zdjęć wystawi gazetek wykonanych przez panią bibliotekarkę z bardzo róznych okazjii.

https://drive.google.com/drive/folders/1zaMRaKU19lP4iqC599oKXLMwTRhqR9Uy?usp=sharing

Biblioteka jest otwarta na współpracę ze środowiskiem, czego przejawem jest wypożyczanie materiałów bibliotecznych uczniom z innych szkół oraz studentom, czy też współpraca z Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze w przygotowaniu wystawy poświęconej ks. Julianowi Młynarczykowi.

Uczniowie pod opieką nauczyciela bibliotekarza przygotowują prace konkursowe. Warto tu wspomnieć o Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz i uczeń w II RP” organizowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy ze szkoła Filmową łodzi. Finałem Konkursu była „Etiuda filmowa” ilustrująca życie i działalność patrona biblioteki szkolnej ks. Juliana Młynarczyka p.t. „Non omnis moriar”, którą można obejrzeć na YouTube.

Drugi z konkursów ogólnopolskich to „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, gdzie jedna z uczennic została laureatką i w ramach nagrody uczestniczyła w wycieczce do Włoch gdzie odwiedzili miejsca związane z walkami II Korpusu Polskiego, w którym służyli żołnierze ocaleni z obozów i łagrów w ZSRR.

W bibliotece w ramach zastępstw uczniowie oglądają filmy profilaktyczne, biograficzne oraz o tematyce uzupełniającej lekcje: historii, jęz. polskiego, WDŻ.

Uczniowie w bibliotece uczą się jak korzystać bezpiecznie z Internetu korzystając z kursów e-learningowych „Misja: Bezpieczny internet” oraz „Dziecko w sieci”.

Zadania biblioteki na przestrzeni lat bardzo ze względu na wykorzystanie nowoczesnych technologii się zmieniły jednak zawsze prawdziwe pozostaną słowa: „Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z niej czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła”.  Jan Wiktor