Biblioteka

Biblioteka jest instytucją, która sama swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynia twórczego ducha ludzkiego, które odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II, Warszawa 11 czerwca 1999

Biblioteka szkolna zaczęła funkcjonować wraz z powstaniem szkoły. Na początku była usytuowana na parterze i zajmowała małe sale: czytelnia – 24 m2, a magazyn – 20 m2. W roku 2001 księgozbiór został przeniesiony do pomieszczeń znajdujących się poziom niżej, w rezultacie czego biblioteka otrzymała lepsze warunki lokalowe. Obecnie obejmuje trzy pomieszczenia: magazyn – 60 m2, czytelnia – 54 m2 i pokój – 32 m2, w którym znajdują się zbiory specjalne, tj. starodruki, kasety video, płyty DVD i CD. Pokój ten służy także do opracowywania zbiorów oraz wykonywania ksero.

Od początku istnienia biblioteki do sierpnia 2001 roku pracowała pani mgr Ewa Chmielewska, od września 2001 roku pracuje pani mgr Elżbieta Chodkiewicz. Dnia 27 października 2001 roku biblioteka została poświęcona przez ks. bpa Stefana Siczka i nadano jej imię Księdza dra Juliana Młynarczyka.

Magazyn jest wyposażony w przesuwane regały (tzw. magazynowanie zwarte), które umożliwiają przetrzymywanie dużej liczby książek na stosunkowo małej powierzchni. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czyli encyklopedie różnego rodzaju, w tym też angielskojęzyczne, słowniki ogólne, rzeczowe i językowe, leksykony, kroniki, albumy oraz czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Materiały z księgozbioru podręcznego udostępniane są tylko na miejscu. Niemniej w czytelni znajduje się także beletrystyka, która jest wypożyczana poza bibliotekę.

Księgozbiór podręczny jest ustawiony wg UKD, natomiast czasopisma alfabetycznie. W czytelni znajduje się katalog kartkowy, z tym, że przestał być uzupełniany od momentu, kiedy księgozbiór zaczęto opracowywać komputerowo. Obecnie służy jako materiał pokazowy dla uczniów podczas zajęć z bibliotekoznawstwa. W czytelni znajduje się komputer z dostępem do katalogu, w którym dzieci i młodzież wyszukują książki, aby następnie zamówić je poprzez wypełnienie rewersu.

W czytelni użytkownicy mają 30 miejsc do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism. Biblioteka posiada licencję na dwa stanowiska komputerowe na program MOL 2000+ firmy Vulcan. Obydwa stanowiska są wyposażone w czytniki, co umożliwia automatyczne rejestrowanie wypożyczonych i zwróconych książek. Książki do komputerowej bazy danych zaczęto wpisywać w styczniu 2003 roku. W tej chwili w katalogu komputerowym znajduje się około 15 000 książek, 230 kaset video i 400 płyt DVD/CD. Każdej książce, kasecie video i płycie nadano kod kreskowy – nr identyfikacyjny, który jest rozpoznawany przy pomocy czytnika w celu automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek. Również uczniowie otrzymali karty biblioteczne z kodami kreskowymi, które umożliwiają wejście na ich konto przy użyciu tegoż czytnika. Z biblioteki korzystają uczniowie z trzech szkół: liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej. Księgozbiór, pomimo iż korzystają z niego trzy szkoły, wpisywany jest do jednej księgi inwentarzowej.

Książki dla szkoły podstawowej stoją na oddzielnych regałach, w magazynie także lektury dla szkoły podstawowej są oddzielone od pozostałych książek. W bibliotece podręcznej znajdują się różnego rodzaju opowiadania, które są najchętniej przez dzieci czytane. Uczniom szkoły podstawowej udostępniane są także puzzle, z których można korzystać jedynie na miejscu. Tutaj dzieci po skończonych lekcjach mogą czekać na swoich rodziców, odrabiać lekcje, oglądać i czytać książki, szczególnie te, których się nie wypożycza poza bibliotekę. Zauważa się, że dzieci ze szkoły podstawowej, a szczególnie z klas 1-3 bardzo lubią przebywać w bibliotece, ponieważ często do niej przychodzą. Wypożyczają również dużo książek.

Z księgozbioru biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły, często książki są wypożyczane także przez rodziców i starsze rodzeństwo uczniów, na kartę ucznia naszej szkoły. Zdarza się, że do biblioteki trafiają także studenci z pytaniem o jakieś pozycje, wówczas księgozbiór jest udostępniany tylko na miejscu (z możliwością zrobienia kserokopii).

Aby uniknąć strat w księgozbiorze, uczniowie pod koniec roku szklonego zgłaszają się do biblioteki z kartami obiegowymi, które po sprawdzeniu konta uczniów zostają podpisane. Jeżeli komuś zaginęła książka lub została zniszczona, wówczas postępuje się według regulaminu biblioteki.

Od stycznia 2008 roku biblioteka posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, tj. 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, xero). Biblioteka ICIM otrzymała w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a wdrożonego przez MEN.