Kadry historii

Zespół uczniów z Prywatnego Gimnazjum w Mariówce pod kierunkiem Małgorzaty Wawrzyńczak-Pawul podjął się interesującego i niełatwego wyzwania. Zadanie polegało na nagraniu filmu dokumentującego wybrane wydarzenie z historii lokalnej obejmującego lata 1863 – 1935. Było ono realizowane w ramach II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KADRY HISTORII” organizowanego w okresie od lutego do kwietnia 2017 roku przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Napisany przez zespół z Mariówki scenariusz filmu pt: „SIEDMIU (NIE)ZAPOMNIANYCH” poświęcony upamiętnieniu postaci powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Mechlinem, 30 czerwca 1863 roku, spoczywających na cmentarzu w Smogorzowie, przeszedł pomyślnie etap ogólnopolskich kwalifikacji i znalazł się w ścisłym finale konkursu wśród 9 innych scenariuszy.

Realizacja scenariusza, nagranie materiału oraz jego montaż to duże wyzwanie. Skąpe informacje o powstańcach zachowały się jedynie w parafialnej księdze zgonów. Stąd właśnie wiadomo, że powstańcy pochodzili z różnych miejsc i grup społecznych: dwóch z rodzin ziemiańskich, piekarz, ślusarz, geometra, pisarz na poczcie zaś jeden był niewiadomego pochodzenia. Z tego powodu, chcąc przybliżyć ich postaci, nagrania odbywały się w różnych obiektach, np.: w dworze w Zbożennie, piekarni w Gielniowie czy Urzędzie Pocztowym w Przysusze. Uczniowie chętnie wcielili się w role powstańców i stworzyli profesjonalne kreacje aktorskie swoich postaci. Dzięki temu powstał wzruszający dokument filmowy będący nie tylko nowym źródłem informacji o tych nieco zapomnianych bohaterach, ale i cenną lekcją patriotyzmu dla współczesnego młodego pokolenia Polaków. Premierowy pokaz filmu miał miejsce podczas akademii patriotycznej z racji Święta Konstytucji 3 Maja w auli szkolnej w Mariówce i spotkał się z żywym i życzliwym przyjęciem zgromadzonej licznie widowni szkół mariowskich.