Konkurs na kartkę patriotyczną o tematyce lokalnej

Grupa projektowa klasy III gimnazjum zaprasza wszystkich uczniów i absolwentów naszych szkół do udziału w jubileuszowym konkursie historycznym. Celem konkursu jest uczczenie 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategoriach:

I. klasy: I- IV szkoły podstawowej

II. klasy V - VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.

III. liceum oraz absolwenci Szkół w Mariówce

Tematem prac konkursowych mogą być: osoby, obiekty historyczne i przyrodnicze symbolizujące naszą małą Ojczyznę.

Projekty zwycięskich kartek zostaną wydrukowane i rozesłane do Przyjaciół Szkół Mariowskich w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada 2018 roku.

Do oceny projektów brana będzie pod uwagę:

- pomysłowość

- związek przedstawianego obrazu z naszym regionem/szkołą

- estetyka - oryginalna kompozycja pracy Po dokonaniu przeglądu prac komisja wyróżni zwycięskie prace.

Komisja zastrzega sobie możliwość innego podział nagród.

Nagrodami będą:

Kategoria I i II: nagrody rzeczowe oraz dodatkowa ocena z historii i uznanie dla talentu autora na forum szkoły

Kategoria III: dyplomy uznania i nagrody niespodzianki

Termin konkursu: od 1 marca do 15 kwietnia 2018 roku.

Prace konkursowe w formacie A5 lub A4 można składać w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres Szkoły:

Mariówka 3A, 26-400 Przysucha

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 kwietnia 2018 roku - w dniu Korowodu Patriotycznego „Cieszmy się Niepodległą” w Mariówce.

Życzenia świąteczne

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Kochana Rodzino

Zbliżając się do Świąt Bożego Narodzenia,

serdecznie życzymy żywego spotkania z Nowonarodzonym Jezusem,

który dla nas stał się Człowiekiem i zamieszkał wśród nas.

Niech On pobłogosławi naszą codzienność,

napełni ją pokojem i głęboką, prawdziwą nadzieją.

Niech otworzy nasze serca na drugiego człowieka,

a zwłaszcza tego potrzebującego,

byśmy mogli się nawzajem obdarzać dobrem.

Nieśmy pokój do innych i dzielmy się tą wielka radością,

że Bóg przyszedł na świat dla naszego zbawienia.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2018 Roku

życzy Wspólnota Szkolna z Mariówki

Dzień Nauczyciela

Święto Edukacji Narodowej to doskonała sposobność do wyrażenia wdzięczności i podziękowań tym wszystkim, którzy każdego dnia wkładają wiele serca i trudu w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

W naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w intencji nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Po Eucharystii głos zabrali: przedstawicielka Organu Prowadzącego – s. Lilla Gajda, p. Dyrektor Agata Wyrodek, uczniowie oraz przedstawicielki Rady Rodziców i złożyli wszystkim Nauczycielom oraz Wychowawcom piękne życzenia.

Uroczyste obchody dopełnił program artystyczny, podczas którego uczniowie recytowali okolicznościowe wiersze oraz wykonywali znane utwory muzyczne.

Tego dnia niektórzy uczniowie mieli okazję sprawdzić się w roli nauczycieli młodszych klas.

 

Najlepsi z najlepszych

1 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Rady Ministrów. Monika Grzejszczyk, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi z Mariówki znalazła się w nielicznym gronie 15 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli klasę I.

Na terenie Delegatury Radomskiej było 67 osób wyróżnionych ze wszystkich typów szkół. Uczniowie otrzymali również dyplomy podpisane przez Panią Premier Beatę Szydło. Uroczystość odbyła się w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Stypendium wręczali: Pani Kurator Aurelia Michałowska, Wojewoda Mazowiecki oraz Poseł Dariusz Bąk.

Zielona szkoła

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce uczestniczyli w terminie od 19 do 22 września 2017 r. w „zielonej szkole”, która odbyła się w Wilnie na Litwie. Nauka obejmowała kurs języka niemieckiego oraz pogłębienie wiedzy historycznej i geograficznej poprzez zwiedzanie obiektów związanych z historią Polski.

Pierwszym punktem naszej podróży był rejs statkiem z Augustowa do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej szlakiem Jana Pawła II. Płynęliśmy statkiem, którym kilkakrotnie pływał Wielki Polak Papież, aby modlić się u stóp Matki Bożej w Studzienicznej.

Każdy dzień naszej naukowej podróży rozpoczynaliśmy zajęciami warsztatowymi z języka niemieckiego, Drugiego dnia udaliśmy się na Stare Miasto w Wilnie. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od modlitwy u stóp Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Następnie udaliśmy się do Cerkwi Prawosławnej, gdzie znajdują się trzy postacie męczenników wileńskich: Antoniego, Jana i Eustachego, którzy ponieśli śmierć, ponieważ publicznie odmówili respektowania pogańskich zwyczajów. Później zobaczyliśmy Klasztor Bazylianów, gdzie odgrywa się III część Dziadów Adama Mickiewicza. Kolejno udaliśmy się do Zaułka Gotyckiego i pomnika Adama Mickiewicza oraz Katedry. Tego dnia bardzo ważnym punktem naszego zwiedzania było zobaczenie Cmentarza na Rossie, który jest polską nekropolią narodową. Wieczorem podziwialiśmy piękną panoramę Wilna nocą podczas wizyty w Wieży Telewizyjnej.

Trzeci dzień naszej przygody naukowej był również bardzo bogaty. Najpierw widzieliśmy wspaniałe zabytki Kościoła św. Piotra i Pawła. O szczególnym miejscu tej świątyni w historii sztuki polskiej decyduje wystrój, który niemal w całości stanowią wyjątkowej klasy sztukaterie. Wnętrze świątyni zdobi ponad 2 tysiące rzeźb o tematyce biblijnej, mitologicznej i historycznej. Następnie nawiedziliśmy Cmentarz na Antokolu, gdzie znajduje były cmentarz wojskowy. Naszym szlaku naukowym znalazła się także zabytkowa dzielnica Wilna Zarzecze, która uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych części miasta i jest jedną z najstarszych dzielnic Wilna. Dzisiaj, po przeprowadzeniu się do niej artystów stała się jedną z najdroższych i najbardziej prestiżowych dzielnic miasta. Odbywają się tu festiwale, koncerty, wystawy i różnego typu imprezy. Znajduje się tam również Republika Zarzecza, która ma własną konstytucję, przetłumaczoną na kilka języków (w tym polski). Bardzo cennym przeżyciem intelektualnym i edukacyjnym było zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego oraz Muzeum Adama Mickiewicza, gdzie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością Litwinów.

Czwartego dnia udaliśmy się do miejscowości Troki. Miasto to jest położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Troki były miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznaliśmy tutaj kolorowe zabudowania karaimskie i smakowaliśmy tradycyjnej potrawy karaimskiej – kibiny. Oczywiście podziwialiśmy także piękny zamek w Trokach, który jest symbolem Litwy.