Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. obchodziliśmy w szkołach w Mariówce Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji wszystkich pracowników oświaty. Podczas homilii ks. Maciej – prefekt szkół w Mariówce -ukazał pracę nauczyciela jako troskę o dobro ucznia i zachęcał uczniów do wytrwałej pracy.

Po zakończonej modlitwie głos zabrała s. Teresa Szymczyk, która w imieniu Organu Prowadzącego złożyła nauczycielom życzenia i podziękowania za codzienną pracę. Następnie w życzliwych słowach swoje życzenia wyraził Samorząd Szkolny i rodzice.

Po części oficjalnej na deskach szkolnej sceny pojawiła się młodzież gimnazjalna, która przygotowała niespodziankę w postaci zabawnego obrazka scenicznego. W krótkich scenach mogliśmy zobaczyć codzienność szkolną, czyli nauczycieli widzianych oczami uczniów.

Na zakończenie spotkania w auli szkolnej głos zabrała p. Dyrektor Agata Wyrodek. Podziękowała ona wszystkim zebranym za życzliwość i obecność.

Kolejnym miłym akcentem tego dnia były lekcje, na których pojawili się całkiem inni nauczyciele niż zwykle. To najstarsi uczniowie poprowadzili zajęcia lekcyjne dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Było to ekscytujące doświadczenie dla uczniów wcielających się w rolę nauczyciela, ale również dla najmłodszych, którzy przyjęli „nowych nauczycieli” z entuzjazmem.

 

 

 

Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg, miasto w północno - wschodniej Francji. Jak łatwo policzyć dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Języków już po raz siedemnasty.

Uczniowie klas IV – VIII KSP w Mariówce włączyli się do przygotowanych przez klasę III GIM oraz III LO zabaw i konkursów językowych. W ten sposób odkrywali różnorodne języki i swoje talenty. Uczniowie w kilku grupach rozwiązywali zadania, odpowiadali na pytania zawierające podstawowe informacje językowe z wybranych 8 języków europejskich, zdobywali punkty i bawili się dobrze oraz zdobyli słodkie nagrody.

Po zakończeniu quizu językowego ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

Konkurs na kartkę patriotyczną o tematyce lokalnej

Grupa projektowa klasy III gimnazjum zaprasza wszystkich uczniów i absolwentów naszych szkół do udziału w jubileuszowym konkursie historycznym. Celem konkursu jest uczczenie 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategoriach:

I. klasy: I- IV szkoły podstawowej

II. klasy V - VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.

III. liceum oraz absolwenci Szkół w Mariówce

Tematem prac konkursowych mogą być: osoby, obiekty historyczne i przyrodnicze symbolizujące naszą małą Ojczyznę.

Projekty zwycięskich kartek zostaną wydrukowane i rozesłane do Przyjaciół Szkół Mariowskich w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada 2018 roku.

Do oceny projektów brana będzie pod uwagę:

- pomysłowość

- związek przedstawianego obrazu z naszym regionem/szkołą

- estetyka - oryginalna kompozycja pracy Po dokonaniu przeglądu prac komisja wyróżni zwycięskie prace.

Komisja zastrzega sobie możliwość innego podział nagród.

Nagrodami będą:

Kategoria I i II: nagrody rzeczowe oraz dodatkowa ocena z historii i uznanie dla talentu autora na forum szkoły

Kategoria III: dyplomy uznania i nagrody niespodzianki

Termin konkursu: od 1 marca do 15 kwietnia 2018 roku.

Prace konkursowe w formacie A5 lub A4 można składać w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres Szkoły:

Mariówka 3A, 26-400 Przysucha

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 kwietnia 2018 roku - w dniu Korowodu Patriotycznego „Cieszmy się Niepodległą” w Mariówce.

Pożegnanie Maturzystów

Maturzyści mówią, że trzy lata nauki w liceum minęły z zawrotną szybkością. Pożegnanie nadeszło nieuchronnie, a dzień zakończenia nauki w klasie trzeciej wyznaczyły władze oświatowe na 27. kwietnia 2018r.

Najpierw wspólne dziękczynienie Bogu - uroczysta Eucharystia w naszej kaplicy szkolnej z udziałem Dyrekcji, Przedstawicielki Zgromadzenia – s. Teresy Szymczyk, Grona Pedagogicznego, Rodziców, młodszych licealistów, specjalną homilią wygłoszoną przez ks. Macieja, Pocztem Sztandarowym naszej Szkoły…

Później przemówienia, podziękowania, życzenia, gratulacje… Najbardziej wzruszeni byli sami Maturzyści. Oddajmy im głos: (…)„Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter”.

Szanownej Pani Dyrektor Agacie Wyrodek składamy serdeczne podziękowania za troskę o harmonijne kształtowanie naszych osobowości, czuwanie nad zdobywaniem wiedzy, ale także ukazywanie nam wartości, którymi mamy się kierować w dalszym naszym życiu. Dziękujemy za ogrom życzliwości, której mogliśmy doświadczyć każdego dnia. (…)

Naszej Drogiej Wychowawczyni Pani Marii Wyrębiak, wyrażamy wdzięczność za mobilizowanie nas do podejmowania wysiłku zdobywania wiedzy, poważnego traktowania obowiązków szkolnych, dojrzewania, brania odpowiedzialności za własne życie i życzliwe odnoszenie się do wszystkich bez wyjątku. Dziękujemy za ciekawie przeprowadzone lekcje historii, które przybliżały nam dzieje świata a przede wszystkim losy naszej Ojczyzny i budziły w nas ducha patriotyzmu. (…)

Wszystkim Nauczycielom uczącym nas, składamy nasze wyrazy wdzięczności za przekazywaną nam wiedzę w sposób bardzo ciekawy z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem. (…) Dziękujemy za motywowanie nas do jak najlepszego przygotowania nas do egzaminu dojrzałości. Za indywidualne traktowanie każdego ucznia, rozmowy na przerwach i zajęcia dodatkowe. Za cierpliwość i wyrozumiałość. Za pokładaną wiarę w nas i nasze możliwości. (…)

Pani Kierownik Elżbiecie Bielińskiej i wszystkim Wychowawcom z internatu dziękujemy za mobilizowanie nas do dobrego wykorzystywania czasu, za spotkania i zajęcia ubogacające czas wolny. Za pomaganie nam w zwykłych prozaicznych sprawach życiowych i uczenie się tego, czego nie zdążyliśmy nauczyć się w naszych domach. Za praktyczne przygotowywanie nas do dalszego dorosłego życia. (…)

Księdzu Prefektowi Maciejowi Szymańskiemu dziękujemy za przekazywanie nam prawd wiary i ubogacanie naszej sfery duchowej poprzez życiowe pogadanki na lekcjach religii, za dar pięknej liturgii w którą byliśmy zaangażowani. (…)

Nasze słowa wdzięczności kierujemy do Rodziców. Dziękujemy za przekazany dar życia i miłość, której doświadczamy każdego dnia, za towarzyszenie nam, wychowywanie nas, wpajanie nam wartości chrześcijańskich i uczenie nas uczciwego życia. To dzięki Wam mogliśmy uczyć się w Mariowskim Liceum. Dziękujemy za codzienne wsparcie, inwestowanie w nasze wykształcenie, wiarę w nas i za to że wprowadzacie nas w dorosłe życie.

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, „Żaden Facebook, żaden Instagram ani żaden Snapchat nie zastąpi bliskości i obecności drugiej osoby”. Dziękujemy Wam za waszą realną przyjaźń, a nie tylko wirtualną. Dziękujemy za współpracę i koleżeńskie relacje w szkole i w internacie. Dziękujemy za każdą wspólnie spędzoną chwilę. (…)

Dziękujemy za dar wszystkich osób spotkanych w czasie szkolnych lat. (…)”

Kochani Maturzyści! Po prostu będzie nam Was Brakować!!! Życzymy bardzo dobrych wyników z matury i budowania wartościowego, szczęśliwego życia.

Życzenia świąteczne

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Kochana Rodzino

Zbliżając się do Świąt Bożego Narodzenia,

serdecznie życzymy żywego spotkania z Nowonarodzonym Jezusem,

który dla nas stał się Człowiekiem i zamieszkał wśród nas.

Niech On pobłogosławi naszą codzienność,

napełni ją pokojem i głęboką, prawdziwą nadzieją.

Niech otworzy nasze serca na drugiego człowieka,

a zwłaszcza tego potrzebującego,

byśmy mogli się nawzajem obdarzać dobrem.

Nieśmy pokój do innych i dzielmy się tą wielka radością,

że Bóg przyszedł na świat dla naszego zbawienia.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2018 Roku

życzy Wspólnota Szkolna z Mariówki