Najlepsi z najlepszych

1 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Rady Ministrów. Monika Grzejszczyk, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi z Mariówki znalazła się w nielicznym gronie 15 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli klasę I.

Na terenie Delegatury Radomskiej było 67 osób wyróżnionych ze wszystkich typów szkół. Uczniowie otrzymali również dyplomy podpisane przez Panią Premier Beatę Szydło. Uroczystość odbyła się w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Stypendium wręczali: Pani Kurator Aurelia Michałowska, Wojewoda Mazowiecki oraz Poseł Dariusz Bąk.

Dzień Nauczyciela

Święto Edukacji Narodowej to doskonała sposobność do wyrażenia wdzięczności i podziękowań tym wszystkim, którzy każdego dnia wkładają wiele serca i trudu w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

W naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w intencji nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Po Eucharystii głos zabrali: przedstawicielka Organu Prowadzącego – s. Lilla Gajda, p. Dyrektor Agata Wyrodek, uczniowie oraz przedstawicielki Rady Rodziców i złożyli wszystkim Nauczycielom oraz Wychowawcom piękne życzenia.

Uroczyste obchody dopełnił program artystyczny, podczas którego uczniowie recytowali okolicznościowe wiersze oraz wykonywali znane utwory muzyczne.

Tego dnia niektórzy uczniowie mieli okazję sprawdzić się w roli nauczycieli młodszych klas.

 

Relacja z Uroczystości Jubileuszowych

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce obchodziło 28 października 2017 r. jubileusz 25 lat istnienia. We wspólnym świętowaniu udział wzięli absolwenci z rodzinami i wielu gości, którzy na różny sposób wpisali się w ćwierćwieczną historię naszej szkoły.

Jubileuszową uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, której przewodniczył ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik. Podczas Eucharystii przypomniał, że wszyscy zaproszeni jesteśmy do tego, by budować Chrystusowy Kościół. Nawiązując do obchodzącej jubileusz szkoły, podkreślił, że w tej placówce edukacyjnej młode serca kształtowane są w duchu Ewangelii.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu s. Danuty Pomykały, która od 25 lat jest nauczycielem języka polskiego w liceum. Gdy zebrani zapoznali się z historią szkoły, skierowała do nich swoje słowo Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służek, Matka Mirosława Grunt. Zwróciła ona uwagę na to, że jubileusz to nie tylko czas wspomnień, ale również okazja do dziękczynienia i spojrzenia w przyszłość.

Następnie zabrali głos Starosta przysuski oraz Pan Wiceburmistrz, którzy w życzliwych słowach wyrażali swoje dobre życzenia dla szkoły, podkreślając, że kształcenie młodych ludzi w liceum w Mariówce opiera się na wartościach chrześcijańskich. „A to w połączeniu z wysokim poziomem nauczania sprawia, że absolwenci tej szkoły stają się liderami w swoich środowiskach i tworzą również lokalną elitę.”

W obchodach jubileuszu wzięły udział osoby, które na przestrzeni 25 lat współtworzyły liceum w Mariówce. Obecni byli również uczniowie i absolwenci, którzy po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, bardzo chętnie przemawiali na szkolnej scenie, wspominając miło i z ogromnym sentymentem czas spędzony w szkole.

Bardzo ważnym elementem jubileuszowego spotkania była część artystyczna, która nawiązywała do bogatych przeżyć szkolnych na przestrzeni 25 lat. Aktualni uczniowie zaprezentowali przedstawienie teatralne, które ukazywało w sposób lekki głębokie prawdy.

Po licznych przeżyciach duchowych przyszedł czas na spotkania. W atmosferze życzliwości i serdeczności do późnych godzin wieczornych odbywały się wspomnienia ze szkolnej ławki oraz z życia wspólnoty internackiej.

 

Zielona szkoła

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce uczestniczyli w terminie od 19 do 22 września 2017 r. w „zielonej szkole”, która odbyła się w Wilnie na Litwie. Nauka obejmowała kurs języka niemieckiego oraz pogłębienie wiedzy historycznej i geograficznej poprzez zwiedzanie obiektów związanych z historią Polski.

Pierwszym punktem naszej podróży był rejs statkiem z Augustowa do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej szlakiem Jana Pawła II. Płynęliśmy statkiem, którym kilkakrotnie pływał Wielki Polak Papież, aby modlić się u stóp Matki Bożej w Studzienicznej.

Każdy dzień naszej naukowej podróży rozpoczynaliśmy zajęciami warsztatowymi z języka niemieckiego, Drugiego dnia udaliśmy się na Stare Miasto w Wilnie. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od modlitwy u stóp Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Następnie udaliśmy się do Cerkwi Prawosławnej, gdzie znajdują się trzy postacie męczenników wileńskich: Antoniego, Jana i Eustachego, którzy ponieśli śmierć, ponieważ publicznie odmówili respektowania pogańskich zwyczajów. Później zobaczyliśmy Klasztor Bazylianów, gdzie odgrywa się III część Dziadów Adama Mickiewicza. Kolejno udaliśmy się do Zaułka Gotyckiego i pomnika Adama Mickiewicza oraz Katedry. Tego dnia bardzo ważnym punktem naszego zwiedzania było zobaczenie Cmentarza na Rossie, który jest polską nekropolią narodową. Wieczorem podziwialiśmy piękną panoramę Wilna nocą podczas wizyty w Wieży Telewizyjnej.

Trzeci dzień naszej przygody naukowej był również bardzo bogaty. Najpierw widzieliśmy wspaniałe zabytki Kościoła św. Piotra i Pawła. O szczególnym miejscu tej świątyni w historii sztuki polskiej decyduje wystrój, który niemal w całości stanowią wyjątkowej klasy sztukaterie. Wnętrze świątyni zdobi ponad 2 tysiące rzeźb o tematyce biblijnej, mitologicznej i historycznej. Następnie nawiedziliśmy Cmentarz na Antokolu, gdzie znajduje były cmentarz wojskowy. Naszym szlaku naukowym znalazła się także zabytkowa dzielnica Wilna Zarzecze, która uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych części miasta i jest jedną z najstarszych dzielnic Wilna. Dzisiaj, po przeprowadzeniu się do niej artystów stała się jedną z najdroższych i najbardziej prestiżowych dzielnic miasta. Odbywają się tu festiwale, koncerty, wystawy i różnego typu imprezy. Znajduje się tam również Republika Zarzecza, która ma własną konstytucję, przetłumaczoną na kilka języków (w tym polski). Bardzo cennym przeżyciem intelektualnym i edukacyjnym było zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego oraz Muzeum Adama Mickiewicza, gdzie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością Litwinów.

Czwartego dnia udaliśmy się do miejscowości Troki. Miasto to jest położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Troki były miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznaliśmy tutaj kolorowe zabudowania karaimskie i smakowaliśmy tradycyjnej potrawy karaimskiej – kibiny. Oczywiście podziwialiśmy także piękny zamek w Trokach, który jest symbolem Litwy.

 

 

Święto Szkoły

 

Szkoły w Mariówce 8 czerwca 2017 r. obchodziły uroczyście swoje Święto - czciły św. Królową Jadwigę, swoją Patronkę. Ten dzień był dla wszystkich uczestników bardzo wyjątkowy.

Rozpoczęliśmy nasze świętowanie uroczystą Mszą Świętą w intencji uczniów, nauczycieli i absolwentów szkół w Mariówce. Pod koniec Eucharystii Pani Dyrektor Agata Wyrodek wręczyła najważniejsze nagrody w szkole: Perełki św. Królowej Jadwigi. Tę prestiżową nagrodę otrzymują uczniowie, którzy potrafią naśladować ideały Św. Królowej Jadwigi, czyli łączyć zdobywanie wiedzy z troską o bliźnich, pomocą im i zaangażowaniem w grupach religijnych. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, dlatego otrzymanie Perełki Królowej Jadwigi jest wielkim wyróżnieniem.

Część oficjalną świętowania zakończyliśmy procesją do Krzyża Młodych ustawionego przed szkołą oraz do figury św. Królowej Jadwigi. Następnie udaliśmy się do auli szklonej, gdzie uczestniczyliśmy w koncercie rapowym w wykonaniu trzech młodych ludzi, którzy ubogacili nas swoim świadectwem wiary i odwagą mówienia o Bogu.

Po koncercie szkolne koło teatralne zaprosiło nas na przedstawienie pt. „O służącej, która pokochała kupca”. Aktorzy w bardzo profesjonalnej grze przekazali nam w sposób lekki i bardzo wymowny, że poświęcenie dla innych jest trudne, ale konieczne, a po pokonaniu wielu trudności przychodzi nagroda. Najważniejsze, żeby nie myśleć tylko o sobie, ale dbać również o dobro innych.

Trzecią część tego uroczystego dnia stanowiły rozgrywki w piłkę siatkową. Drużyny szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz grona pedagogicznego przy silnym wsparciu kibiców stanęły do walki o puchar. Najlepsi okazali się gimnazjaliści. Drugie miejsce zdobyli licealiści, a trzecie miejsce przypadło uczniom ze szkoły podstawowej. Nauczyciele niestety nie znaleźli się na podium. Turniej piłki siatkowej okazał był wspaniałą okazją do integracji całej wspólnoty szkolnej.

Agata Paluch