Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. obchodziliśmy w szkołach w Mariówce Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji wszystkich pracowników oświaty. Podczas homilii ks. Maciej – prefekt szkół w Mariówce -ukazał pracę nauczyciela jako troskę o dobro ucznia i zachęcał uczniów do wytrwałej pracy.

Po zakończonej modlitwie głos zabrała s. Teresa Szymczyk, która w imieniu Organu Prowadzącego złożyła nauczycielom życzenia i podziękowania za codzienną pracę. Następnie w życzliwych słowach swoje życzenia wyraził Samorząd Szkolny i rodzice.

Po części oficjalnej na deskach szkolnej sceny pojawiła się młodzież gimnazjalna, która przygotowała niespodziankę w postaci zabawnego obrazka scenicznego. W krótkich scenach mogliśmy zobaczyć codzienność szkolną, czyli nauczycieli widzianych oczami uczniów.

Na zakończenie spotkania w auli szkolnej głos zabrała p. Dyrektor Agata Wyrodek. Podziękowała ona wszystkim zebranym za życzliwość i obecność.

Kolejnym miłym akcentem tego dnia były lekcje, na których pojawili się całkiem inni nauczyciele niż zwykle. To najstarsi uczniowie poprowadzili zajęcia lekcyjne dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Było to ekscytujące doświadczenie dla uczniów wcielających się w rolę nauczyciela, ale również dla najmłodszych, którzy przyjęli „nowych nauczycieli” z entuzjazmem.