Bieg dla Niepodległej i Tablice Pamięci

Przez cały rok 2018 w naszych szkołach odbywały się różne inicjatywy historyczne i patriotyczne, które miały na celu uświadomienie młodzieży i dzieciom jak ważna jest wolność, którą w naszym kraju cieszymy się od 123 lat.

Między innymi w czerwcu została ufundowana przy pomniku 74 GPP tablica poświęcona dziejom tegoż pułku, bohaterskiej walce i śmierci żołnierzy. Informacje wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną zostały zgromadzone przez mariowskich gimnazjalistów pod kierunkiem p. Małgorzaty Wawrzyńczak Pawul i s. Marii Wyrębiak.

We wrześniu powstała druga tablica informacyjna zawierająca bogatą, ponad sześćsetletnią historię kościoła smogorzowskiego. Kościół ten jest wysokiej klasy zabytkiem i świadectwem dziejów samego Smogorzowa oraz smogorzowskiej linii rodu Dunin-Wąsowiczów. Warto tutaj wspomnieć, że Smogorzów istniał już w XII wieku, a więc swymi korzeniami sięga Polski pierwszych Piastów. Historię kościoła (opartą na badaniach źródłowych) wraz z dokumentacją fotograficzną i szatę graficzną tablicy przygotowała s. Maria Wyrębiak. Obie tablice dedykujemy społeczności lokalnej i naszej Niepodległej! Będą one trwałą pamiątką stulecia odzyskania niepodległości i świadectwem przywiązania do naszej Małej Ojczyzny.

Szkolne inicjatywy patriotyczne organizowaliśmy w ramach wielostopniowego projektu pt.: „Mariówka dla Niepodległej”, który kontynuujemy w bieżącym roku szkolnym. Pierwszą inicjatywą poprzedzającą bezpośrednio wielki Jubileusz, był Bieg dla Niepodległej, który odbył się 8 listopada 2018 r. Uczniowie biegli w drużynach tworzących tzw. sztafetę pokoleń złożonych z uczniów od najmłodszych do najstarszych klas. Uczestnicy przekazywali sobie pałeczki z biało-czerwonymi chorągiewkami. Na zakończenie biegu dzieci i młodzież uczcili Polskę owacyjnymi oklaskami.