Bohater On

„Ty, który, gdy było trzeba stanąłeś do walki o honor własny i wolną Warszawę – chylę przed Tobą czoło…” – to fragment treści jednej z kartek pocztowych skierowanych do wybranego spośród żyjących Powstańców warszawskich przez jedną z uczennic naszego gimnazjum.

Po raz trzeci uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce wzięli udział w wyjątkowej Ogólnopolskiej Akcji BohaterOn, żeby zapewnić uczestników powstania warszawskiego o naszej pamięci i wdzięczności za ofiarną walkę za wolność naszej Ojczyzny. W tegorocznej akcji uczniowie napisali łącznie 35 kartek pocztowych i 2 listy ze wzruszającą treścią świadczącą o szacunku, zrozumieniu i dojrzałości jaka została w nich wyrażona. Oto jeszcze jeden fragment: „To dla mnie ogromny zaszczyt pisać do kogoś kto walczył za wolna Polskę. Dzięki Pana odwadze, wierze i miłości do Ojczyzny możemy żyć dziś w wolnym kraju.”

Korespondencja wysłana na adres Fundacji Sensora z Wrocławia zostanie dostarczona już wkrótce Powstańcom, by sprawić im radość i zapewnić o naszej stałej i wdzięcznej pamięci.