Żołnierze wyklęci

W dniu 9. marca br. Odbyły się eliminacje szkolne konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w których wzięły udział nasze licealistki. Organizatorem konkursu jest Marszałek Senatu RP – Stanisław Karczewski.

Monika Grzejszczyk z klasy pierwszej Liceum w Mariówce przygotowała pracę o Józefie Franczaku ps. „Lalek”. Żołnierz ten trwał w podziemiu przez 18 lat(!) po zakończeniu II wojny światowej. Zdradzony, został osaczony i zabity 21. października 1963 roku i jest nazywany ostatnim, poległym żołnierzem niezłomnym.

Sylwia Augustyniak z klasy drugiej mariowskiego liceum poświęciła pracę Pawłowi Jasienicy (właściwie Leonowi Lechowi Beynarowi), który był żołnierzem Armii Krajowej i adiutantem jednego z najsłynniejszych „Żołnierzy Wyklętych” – Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. W latach późniejszych L.L. Beynar był znanym pisarzem historycznym (pseudonim literacki – Paweł Jasienica), represjonowanym przez komunistyczne władze Polski.

Jury w składzie: p. Weronika Piwarska (z biura Marszałka Senatu), dyr. Agata Wyrodek oraz p. Małgorzata Wawrzyńczak Pawul i p. Maria Wyrębiak –opiekunki uczennic biorących udział w konkursie – przyznało najwyższą punktację prezentacjom Moniki i Sylwiii.

Pani Weronika Piwarska wyraziła wielkie uznanie odnośnie poziomu zaprezentowanych prac. Monika i Sylwia przygotowują się do eliminacji finałowych konkursu, które odbędą się 27. marca w Kozienicach. Życzymy im powodzenia!