Zielona szkoła

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce uczestniczyli w terminie od 19 do 22 września 2017 r. w „zielonej szkole”, która odbyła się w Wilnie na Litwie. Nauka obejmowała kurs języka niemieckiego oraz pogłębienie wiedzy historycznej i geograficznej poprzez zwiedzanie obiektów związanych z historią Polski.

Pierwszym punktem naszej podróży był rejs statkiem z Augustowa do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej szlakiem Jana Pawła II. Płynęliśmy statkiem, którym kilkakrotnie pływał Wielki Polak Papież, aby modlić się u stóp Matki Bożej w Studzienicznej.

Każdy dzień naszej naukowej podróży rozpoczynaliśmy zajęciami warsztatowymi z języka niemieckiego, Drugiego dnia udaliśmy się na Stare Miasto w Wilnie. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od modlitwy u stóp Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Następnie udaliśmy się do Cerkwi Prawosławnej, gdzie znajdują się trzy postacie męczenników wileńskich: Antoniego, Jana i Eustachego, którzy ponieśli śmierć, ponieważ publicznie odmówili respektowania pogańskich zwyczajów. Później zobaczyliśmy Klasztor Bazylianów, gdzie odgrywa się III część Dziadów Adama Mickiewicza. Kolejno udaliśmy się do Zaułka Gotyckiego i pomnika Adama Mickiewicza oraz Katedry. Tego dnia bardzo ważnym punktem naszego zwiedzania było zobaczenie Cmentarza na Rossie, który jest polską nekropolią narodową. Wieczorem podziwialiśmy piękną panoramę Wilna nocą podczas wizyty w Wieży Telewizyjnej.

Trzeci dzień naszej przygody naukowej był również bardzo bogaty. Najpierw widzieliśmy wspaniałe zabytki Kościoła św. Piotra i Pawła. O szczególnym miejscu tej świątyni w historii sztuki polskiej decyduje wystrój, który niemal w całości stanowią wyjątkowej klasy sztukaterie. Wnętrze świątyni zdobi ponad 2 tysiące rzeźb o tematyce biblijnej, mitologicznej i historycznej. Następnie nawiedziliśmy Cmentarz na Antokolu, gdzie znajduje były cmentarz wojskowy. Naszym szlaku naukowym znalazła się także zabytkowa dzielnica Wilna Zarzecze, która uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych części miasta i jest jedną z najstarszych dzielnic Wilna. Dzisiaj, po przeprowadzeniu się do niej artystów stała się jedną z najdroższych i najbardziej prestiżowych dzielnic miasta. Odbywają się tu festiwale, koncerty, wystawy i różnego typu imprezy. Znajduje się tam również Republika Zarzecza, która ma własną konstytucję, przetłumaczoną na kilka języków (w tym polski). Bardzo cennym przeżyciem intelektualnym i edukacyjnym było zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego oraz Muzeum Adama Mickiewicza, gdzie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością Litwinów.

Czwartego dnia udaliśmy się do miejscowości Troki. Miasto to jest położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Troki były miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznaliśmy tutaj kolorowe zabudowania karaimskie i smakowaliśmy tradycyjnej potrawy karaimskiej – kibiny. Oczywiście podziwialiśmy także piękny zamek w Trokach, który jest symbolem Litwy.