Misja szkoły

Misją naszej placówki edukacyjnej jest kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim, miłości do Ojczyzny i poszanowania godności każdego człowieka, we współpracy z rodzicami i opiekunami. Podstawą praw i obowiązków uczniów jest godność osobowa człowieka, która równocześnie określa przestrzeń wolności i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Stanowimy wszyscy wspólnotę, która tworzy atmosferę życzliwości i otwartości, wspierając się we wszechstronnym rozwoju.