Patronka szkoły

Patronką szkoły jest św. Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska, córka króla Węgier – Ludwika, urodziła się około 1374 roku. Źródłowych, potwierdzonych informacji o jej życiu posiadamy niewiele. Pochodzenie, z jednego z najznakomitszych rodów średniowiecznej Europy, wpłynęło na staranne wychowanie i wykształcenie Jadwigi (władała podobno pięcioma językami, chętnie czytała i gromadziła książki). Z przekazów Jana Długosza dowiadujemy się, że była „... dziewica tak przedziwnej piękności, jakiej wówczas świat cały nie znał”.

Nieco większy zasób wiadomości posiadamy o Jadwidze od chwili jej przybycia do Polski, czyli od czerwca 1384 r. Na mocy układu z 1374 roku między Ludwikiem Węgierskim a polskimi możnowładcami, objęła tron Królestwa Polskiego.

W październiku 1384 r. nastąpiła koronacja Jadwigi w Katedrze Wawelskiej na króla Polski. Dzięki usilnym staraniom polskich możnowładców doszło do unieważnienia zobowiązań, jakie łączyły Jadwigę z Wilhelmem Habsburgiem – księciem austriackim. Długo poszukiwano kandydata na małżonka dla Jadwigi. Godnym ręki polskiej władczyni okazał się Książe litewski Jagiełło.

Ceremonia zawarcia małżeństwa poprzedziła uroczystość chrztu świętego, podczas której Jagiełło otrzymał imię - Władysław. Do zaślubin królowej Jadwigi i księcia litewskiego doszło 18 lutego 1386 roku. Cnoty królowej, opieka nad chorymi i biednymi zaskarbiły jej miłość i uwielbienie poddanych.

Podczas swojego krótkiego panowania, królowa Jadwiga również aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym swego kraju, zabiegając nie tylko o spokój wewnętrzny, lecz także o sukcesy w polityce zagranicznej (w 1387 r. stanęła na czele polskiej wyprawy na Ruś, w 1397 r. była inicjatorką spotkania we Włocławku z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego – Konradem von Jungingen).

Królowa Jadwiga zmarła 15 lipca 1399 roku, trzy tygodnie po śmierci swej córeczki. Cały kraj pogrążył się w głębokiej żałobie. Pogrzeb odbył się 19 lipca 1399 roku. Doczesne szczątki królowej wraz z insygniami królewskimi spoczęły w Katedrze Wawelskiej. Opinia świętości jaka otaczała zmarłą sprawiła, że do grobu władczyni zaczęli przybywać pielgrzymi z prośbą o łaskę i wstawiennictwo. Kult oddawany w Krakowie Jadwidze – królowej, zatwierdził papież Jan Paweł II, wynosząc ją na ołtarze.