Rys historyczny

Mariówka i Siostry Służki

Mariówka to miejscowość w malowniczym zakątku ziemi opoczyńskiej, leżąca na trasie Radom — Opoczno. Na jej terenie działają trzy szkoły koedukacyjne: Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Gimnazjum oraz Katolicka Szkoła Podstawowa noszące imię św. Królowej Jadwigi. Szkoły te prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej założone w 1878 r. przez bł. o. Honorata Koźmińskiego.

Okres międzywojenny

Tradycja krzewienia oświaty przez Zgromadzenie Sióstr Służek na tym terenie sięga początków XX w. W Mariówce powstawały sukcesywnie szkoły: Gospodarczo-Rzemieślnicza (1903-1952), Szkoła Ochroniarska (1914-1922), Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (1921-1936), Żeńskie Gimnazjum Ogólnokształcące (1933), a w okresie powojennym — koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące. Władze oświatowe Polski Ludowej, w atmosferze sporów o kształt ideowy liceum, zmierzały do likwidacji placówki, co nastąpiło 30 czerwca 1954 r. Odebrano wówczas szkołę Zgromadzeniu Zakonnemu i usunięto z niej pracujące tam siostry.

Dzisiaj...

Przerwa w działalności szkół w Mariówce trwała 38 lat. 1 września 1992 r. w nowo otwartym Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. świętej (wówczas jeszcze błogosławionej) Królowej Jadwigi w Mariówce rozpoczęły naukę 102 uczennice. 12 września 1992 r. poświęcenia szkoły dokonał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Od 1 września 1999 r. w Mariówce funkcjonuje także Prywatne Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi, a od 1 września 2003 r. również Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi.

Charakterystyka szkolnictwa

Zgodnie z tradycją szkolnictwa katolickiego praca dydaktyczna i wychowawcza naszych szkół pomaga dojrzewać do godnego, twórczego i odpowiedzialnego życia. Staramy się tak kształtować osobowość młodego człowieka, by potrafił on świadczyć o wartościach nieprzemijających. W życzliwym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku nasza młodzież wszechstronnie przygotowuje się do kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do odnalezienia swojego miejsca i powołania w społeczeństwie XXI wieku.

Dla pasjonatów historii