Rys historyczny

Mariówka i Siostry Służki

Mariówka to miejscowość w malowniczym zakątku ziemi opoczyńskiej, leżąca na trasie Radom — Opoczno. Na jej terenie działa Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi. Do 31 sierpnia 2019 r. działały również: Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Prywatne Gimnazjum. Szkołę Podstawową prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej założone w 1878 r. przez bł. o. Honorata Koźmińskiego.

Okres międzywojenny

Tradycja krzewienia oświaty przez Zgromadzenie Sióstr Służek na tym terenie sięga początków XX w. W Mariówce powstawały sukcesywnie szkoły: Gospodarczo-Rzemieślnicza (1903-1952), Szkoła Ochroniarska (1914-1922), Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (1921-1936), Żeńskie Gimnazjum Ogólnokształcące (1933), a w okresie powojennym — koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące. Władze oświatowe Polski Ludowej, w atmosferze sporów o kształt ideowy liceum, zmierzały do likwidacji placówki, co nastąpiło 30 czerwca 1954 r. Odebrano wówczas szkołę Zgromadzeniu Zakonnemu i usunięto z niej pracujące tam siostry.

Dzisiaj...

Przerwa w działalności szkół w Mariówce trwała 38 lat. 1 września 1992 r. w nowo otwartym Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. świętej (wówczas jeszcze błogosławionej) Królowej Jadwigi w Mariówce rozpoczęły naukę 102 uczennice. 12 września 1992 r. poświęcenia szkoły dokonał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Od 1 września 1999 r. w Mariówce funkcjonowało także Prywatne Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi, a od 1 września 2003 r. działa aż do dzisiaj Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi.

Charakterystyka szkolnictwa

Zgodnie z tradycją szkolnictwa katolickiego praca dydaktyczna i wychowawcza naszych szkół pomaga dojrzewać młodym ludziom do godnego, twórczego i odpowiedzialnego życia. Staramy się tak kształtować osobowość naszych uczniów, by potrafili oni świadczyć o wartościach nieprzemijających. W życzliwym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku dzieci i młodzież przygotowują się do kontynuowania nauki oraz do odnalezienia swojego miejsca i powołania w społeczeństwie XXI wieku.

Dla pasjonatów historii