Uczennica z Mariówki wygrała indeks Politechniki Warszawskiej

Katarzyna Seta, uczennica klasy III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce (opiekun p. Marzena Papis) odniosła ogromny sukces - została laureatką Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pt.: "Zaplanuj swoją przyszłość".

Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jedną z nagród, którą otrzymała Kasia jest indeks wspomnianej uczelni. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

I etap polegał na rozwiązaniu testu. Do finału, który odbył sie w Warszawie jury zakwalifikowało z całego kraju tylko 40 uczniów z najlepszymi wynikami. Warto dodać, że etap ten przeszło aż 4 uczniów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce. Oprócz Kasi Sety w gronie tym znaleźli się: Julia Ścisłowska (klasa I), Piotr Woźniak (klasa III), Hubert Ziemski (klasa I). Jednak w ścisłym finale mogli udział wziąć tylko maturzyści.

I część etapu finałowego polegała na udzieleniu w ciągu 60 minut odpowiedzi na trzy zadania otwarte. Między innymi należało narysować budynek w odpowiedniej skali, wskazać ograniczenia w gospodarowaniu przestrzennym oraz wykazać związek między obszarami Natura 2000 a zagrożeniami gospodarki przestrzennej. Jak widać są to treści wykraczające poza ramy realizowanego materiału.

W czasie, gdy jury dokonywało oceny prac uczestnicy mieli okazję poznać wspaniałą uczelnię z bogatą tradycją. Po dwóch godzinach zespół nadzorujący podał nazwiska 10 osób, które przeszły do II części etapu finałowego.

Jakaż radość zapanowała, gdy okazało się, że jedną z osób jest uczennica z Mariówki KATARZYNA SETA. Na tym etapie każdy z dziesięciu pretendentów do indeksu Politechniki Warszawskiej musiał udzielić odpowiedzi na dwa wylosowane pytania przed czteroosobową Komisją. Kasia wylosowała zestaw, sprawdzający znajomość procesu suburbanizacji oraz wykorzystanie zdjęć lotniczych.

Podczas ogłoszenia wyników wskazano trzech laureatów, a jednym z nich była Kasia. Jak podkreśliła przewodnicząca jury uczennica z Mariówki najładniej odpowiadała w finale. To piękne potwierdzenie znanej maksymy Arystotelesa traktującej o tym, że owoce nauki są słodkie.

Gratulujemy Kasi i jej bliskim.