Rozmawiamy w językach

Od 19 do 23 lutego 2018 r. odbywał się w szkołach w Mariówce tydzień językowy, w ramach którego gościliśmy w Mariówce dwie wolontariuszki: Rahel z Niemiec i Nataszę z Ukrainy. Nasi goście poprowadzili w ciągu tygodnia zajęcia językowe dla uczniów w naszej szkole.

Najpierw, w formie ciekawych prezentacji multimedialnych, dziewczyny przedstawiły młodzieży interesujące informacje dotyczące krajów, z których pochodzą. Następnie poprowadziły ćwiczenia językowe po angielsku i po niemiecku. Oprócz szkolnych zajęć językowych podjęto dodatkowe działania, których celem było stworzenie młodzieży okazji do praktycznego posługiwania się językiem obcym.

Pierwszego dnia odbyło się w internacie przyszkolnym wieczorne spotkanie integracyjne w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Drugiego dnia klasa 7 KSP wzięła udział w edukacyjno - rekreacyjnym wyjeździe do Laser Arena w Radomiu. Czwartego dnia chętni z klas gimnazjalnych spotkali się na słodkim podwieczorku zorganizowanym przez Zuzannę Przanowską z klasy II gimnazjum.

Inicjatywa zorganizowania tygodnia językowego w szkołach w Mariówce była możliwa dzięki życzliwości Fundacji im. ks. Siemaszki, z którą nasza szkoła współpracuje już od wielu lat. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim naszym uczniom.