Aktualności

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

dla klas I – III i oddziału przedszkolnego

od 25 maja 2020 r.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne dla klas I – III i oddziału przedszkolnego.

 2. Do szkoły przychodzą i przyprowadzają uczniów tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną i niebędące na kwarantannie.

 3. Wchodzimy do szkoły głównym wejściem. Oddział przedszkolny może korzystać z własnego wejścia (według decyzji opiekunki).

 4. Dzieci przy wejściu do szkoły mają mierzoną temperaturę. Rodzice powinni dostarczyć (mailowo, osobiście lub przez dziecko dojeżdżające autobusem) zgodę na mierzenie temperatury u swego dziecka może być według formularza zamieszczonego poniżej - proszę kliknąć w link - lub pisana ręcznie).
  https://drive.google.com/file/d/1emYTryhDLGdUfM8hS0dUbR8dcM_A6hNR/view?usp=sharing

 5. Przy zejściu do szatni dzieci zachowują dystans od siebie. Nauczyciele/opiekunowie dbają, aby nie było większych skupisk uczniów w szatni.

 6. Uczniowie po skorzystaniu z szatni, przed wejściem do sali myją obowiązkowo ręce.

 7. Rodzice/opiekunowie:

 1. przy wejściu dezynfekują ręce,

 2. mają osłonięte usta i nos,

 3. na terenie szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 1,5 metrowy od innych osób,

 4. nie wchodzą do sal lekcyjnych.

 1. W salach stoliki są ustawione od siebie w odległości 1,5 m. Obowiązuje zasada: 1 uczeń – 1 ławka szkolna.

 2. Uczniowie korzystają z własnych przyborów, nie pożyczają sobie wzajemnie. Przybory i podręczniki mogą zostawiać we własnych szafkach.

 3. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 4. Uczniowie zabierają ze sobą osobiste lub jednorazowe ręczniki i chusteczki higieniczne.

 5. W salach zostały usunięte przedmioty trudne do dezynfekcji.

 6. Co najmniej raz na godzinę, sala lekcyjna powinna być wietrzona.

 7. Uczniowie każdej klasy mają przerwę, nie rzadziej niż po 45 minutach, ale każda grupa w innym czasie, aby ograniczyć kontaktowanie się ze sobą. Uczniowie spędzają przerwę pod nadzorem nauczyciela.

 8. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu dystansu. Używany sprzęt po każdym użyciu musi być zdezynfekowany lub wyczyszczony z użyciem detergentu.

 9. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 10. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący 1,5 m.

 11. Do szkoły można przyprowadzać dzieci najwcześniej o godz. 7.50. W szczególnych przypadkach konieczny kontakt z wychowawcą.

 12. Dzieci w drodze do i ze szkoły muszą mieć maseczki osłaniające usta i nos.

 13. Dzieci korzystające z dowozu autobusem muszą mieć maseczki osłaniające usta i nos oraz stosować się do poleceń opiekunki, w tym dotyczących zachowania odległości miedzy sobą i zajmowania miejsc w autobusie.

 14. W szkole będzie odbywać się dezynfekcja według wskazań GIS (blaty stolików, klamki, oparcia krzeseł i inne użytkowane przedmioty).