Podręczniki

W roku szkolnym 2020/2021 w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce obowiązują następujące podręczniki do poszczególnych klas:

PODRĘCZNIKI DO RELIGII - zakupuje nauczyciel na początku roku szkolnego, ale jeżeli ktoś chce, może zakupić we własnym zakresie.

klasa

tytuł i autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

3 latki

 4 latki

„Pan Bóg kocha dzieci”- red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – red. ks. S. Łabendowicz 

WDiD

Sandomierz

AZ-03-01/10-RA-1/11

6 latki

„Jezus mnie kocha” – red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

A2-03-03/2-0

kl. I

„Bóg naszym Ojcem”- red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

AZ-11-01/18-RA-1/20

kl. II

„Kochamy Pana Jezusa” -  red. ks. S. Łabendowicz

(bez ćwiczeń)

WDiD

Sandomierz

RA-12-01/10-RA-8/13

kl. III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” - red. ks. S. Łabendowicz  (bez ćwiczeń)

WDiD

Sandomierz

AZ-13-01/10-RA-5/14

 

kl. IV

„Jestem chrześcijaninem” -  red. ks. S. Łabendowicz  (bez ćwiczeń)

WDiD

Sandomierz

AZ-21-01/10-RA-1/13

kl. V

„Bóg poszukuje człowieka” -  red. ks. S. Łabendowicz  (bez ćwiczeń)

WDiD

Sandomierz

AZ-2-01/18 2020/2021

kl. VI

„Wierzę w Kościół” -  red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

AZ-23-01/10-RA-2/15

kl. VII

„Spotkanie ze Słowem” -  red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

AZ-31-01/10-RA-6/13

kl. VIII

Aby nie ustać w drodze” -  red. ks. S. Łabendowicz

WDiD

Sandomierz

AZ-32-01/10-RA-10/13

 

KLASA  I

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

1. 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

„Szkolni Przyjaciele” – J. Hanisz, Z. Stanecka

WSiP

 

813/1/2017

 

2. 

Język

 angielski

„Bugs Team 1 Podręcznik”  - Carol Read, Ana Soberón

„Bugs Team 1 Zeszyt ćwiczeń” - Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan

811/1/2017

 

KLASA II

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

1. 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

„Szkolni Przyjaciele” – J. Hanisz, Z. Stanecka

WSiP

 

813/1/2017

 

2. 

Język

 angielski

„Gold Sparks 2”  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. – M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska 

Oxford

783/2/2017

 

KLASA III

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

1. 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

„Szkolni Przyjaciele” – E.Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J.Hanisz

WSiP

813/5-6/2019

2. 

Język

 angielski

„Gold Sparks 3” . Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. –  Paul A. Davies, C. Graham, Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.,

Oxford

783/3/2018

 

KLASA IV

l.p.

przedmiot

tytuł i autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

Ćw.

1. 

j. polski

„Nowe słowa na start! (Nowa edycja 2020-2022).”. Podręcznik i zeszyt cwiczeń – J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk

Nowa Era

907/1/2017

 

2. 

matematyka

„Matematyka z kluczem”. Podręcznik dla kl. IV szkoły podstawowej, część 1 i 2. – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy IV SP – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

875/1/2017

tak

3. 

informatyka

Lubię to !”. Podręcznik do informatyki dla kl. IV szkoły podstawowej – M. Kęska

Nowa Era

847/1/2020/z1

 

4. 

przyroda

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej. – M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

863/2017

tak

5. 

j. angielski

ENGLISH CLASS – poziom A1+ - Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

 

ENGLISH CLASS A1+ (Zeszyt ćwiczeń) - Jennifer Heath

PEARSON

840/2/2018

tak

6.       

historia

„Historia 4. Podręcznik”. – W. Kalwat, M. Lis

WSiP

882/1/2017

tak

7.       

muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej – M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

 

8.       

technika

„Jak to działa ?”. Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej – L. Łabęcki, M. Łabęcki

Nowa Era

295/1/2017

 

9.       

plastyka

„Do dzieła !” Klasa 4. Podręcznik - J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/1/2017

 

10.   

dodatkowy:

j. niemiecki

Magnet Smart 1”. Podręcznik – Giorgio Motta.

Lektor Klett

817/1/2017

 

 

KLASA V

 

 

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

Ćw.

1. 

Język polski

Nowe słowa na start!  Klasa 5. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego”. –

A. Klimowicz,  M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/2/2018

tak

2. 

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej cz. 1 i 2” –

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

 

3. 

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V” – G. Koba

MIGRA

806/2/2018

 

4. 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej” – F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era

906/1/2018

tak

5. 

Biologia

Puls życia. Podręcznik biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej” – M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

tak

6. 

Język

 angielski

EVOLUTION PLUS 2” dla  kl. VB. Ściborowska, N. Beare

Macmillan

675/2/2014/2015

 

7. 

Historia

Historia 5” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

882/2/2018

tak

8. 

Technika

Jak to działa?” – L. Łabęcki, M. łabęcka

NOWA ERA

Nowa Era

295/2/2018

 

9. 

Muzyka

Lekcja muzyki kl. V” – M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

 

10.         

Plastyka

Do dzieła!” – J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

 

11.         

dodatkowy:

J. niemiecki

Magnet Smart 1”. Podręcznik – Giorgio Motta.

Lektor Klett

817/1/2017

 

 

KLASA VI

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

Ćw.

1. 

Język polski

Nowe Słowa na start! 6. Podręcznik do j. polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturalne” – M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

tak

2. 

Matematyka

Matematyka z kluczem”. Podręcznik do matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej cz. I

 i II” – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Matematyka z kluczem”. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy VI – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

 

3. 

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI” – G. Koba

MIGRA

806/3/2019

 

4. 

Biologia

„Puls życia. Podręcznik biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej” – M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

tak

5. 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej” – T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

tak

6. 

Język

 angielski

„Evolution plus 3” dla klasy VI szkoły podstawowej – Nick Bease.

Macmillan

675/3/2014/2016

 

7. 

Muzyka

„Lekcja muzyki kl. VI” – M. Gromek, G. Klilbach

Nowa Era

852/3/2019

 

8. 

Plastyka

„Do dzieła” – L. Łabęcki, M. Łabęcka

Nowa Era

903/3/2018

 

9. 

Historia

Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej”

I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

882/32019

tak

10.         

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej. – Ł. Łabęcki, M. Łabęcka

Nowa Era

295/3/2019

 

11.         

dodatkowy:

J. niemiecki

Magnet Smart 2”. Podręcznik – Giorgio Motta.

Lektor Klett

817/1/2017

 

 

KLASA VII

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

Ćw.

1.     

j. polski

„Nowe słowa na start! 7 (Nowa edycja 2020-2022)”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. – A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

907/4/2017

 

2.     

matematyka

Matematyka z kluczem”. Podręcznik do matematyki dla klasy VII szkoły podstawowej – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, K. Wej, W. Babiański,  E. Szmytkiewicz , J. Janowicz

Matematyka z kluczem”. Zeszyt ćwiczeń do kl. VII -  M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

875/4/2017

 

3.     

informatyka

Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. – G. Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

 

4.     

geografia

„Planeta Nowa 1”. Podręcznik dla klasy siódmej –

R. Malarz, M. Szubert

Nowa Era

906/3/2017

tak

5.     

fizyka

Świat fizyki”  - B. Sagnowska

WSiP

7 - 821/1/2017

 

6.     

chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla kl. VII – M. Mańska, E. Megiel

Nowa Era

785/1/2017

tak

7.     

historia

„Historia. Klasa 7. Podręcznik.” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

882/42017

tak

8.     

biologia

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. – M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

tak

9.     

j. angielski

ENGLISH CLASS – poziom B1 - Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

ENGLISH CLASS – poziom B1(Zeszyt ćwiczeń) - Sheila Dignen

PEARSON

840/5/2017

 

10.   

j. niemiecki

Magnet Smart 2”. Podręcznik – Giorgio Motta.

Lektor Klett

817/1/2017

 

11.   

muzyka

„Lekcja muzyki 7”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej – M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

 

12.   

plastyka

„Do dzieła !”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej. – M. Ibczyńska, N. Mrozowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

 

 

KLASA VIII

l.p.

przedmiot

tytuł, autor

wydawnictwo

nr

dopuszczenia

Ćw.

1.     

j. polski

„Nowe słowa na start! 8”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. – J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/5/2018

 

2.     

matematyka

Matematyka z kluczem”. Podręcznik do matematyki dla klasy VIII szkoły podstawowej – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, K. Wej, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, J. Janowicz

Nowa Era

875/5/2018

 

3.     

informatyka

Lubię to”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. – G. Koba

Nowa Era

847/5/2018

 

4.     

geografia

„Planeta Nowa 8”. Podręcznik dla klasy ósmej – T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

tak

5.     

fizyka

To jest fizyka” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. – M. Braun, W. Śliwa.

Nowa Era

818/2/2018

 

6.     

chemia

Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej” – J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Zeszyt ćwiczeń do kl. VIII – M. Mańska, E.Megiel

Nowa Era

785/2/2018

 

tak

7.     

historia

Historia. Klasa 8. Podręcznik.” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

882/52018

tak

8.     

wiedza o społeczeństwie

Podręcznik kl. VIII. WOS” – P. Krzesicki, M. Poręba

WSiP

924/2018

 

9.     

biologia

„Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej –B. Sągin, A. Boczarowski,  M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

tak

10.   

j. angielski

„Repetytorium ósmoklasisty” – Malcolm Mann, Steve Talyore-Knowles

Macmillan

925/2018

 

11.   

j. niemiecki

Magnet Smart 2”. Podręcznik – Giorgio Motta.

Lektor Klett

817/1/2017

 

12.   

edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa” – B. Breitkopf,

D. Czyżów

WSiP

923/2018