Podręczniki podstawówka

W roku szkolnym 2018/2019 w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce obowiązują następujące podręczniki do poszczególnych klas:

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII