Konsultacje dla klasy ósmej

 

W związku z przygotowaniem do egzaminu zapraszamy ósmoklasistów na konsultacje we wtorki (od 1 grudnia 2020 r.)

od godz. 8.10 – j. polski

od g. 10.00 – matematyka

od g. 12.00 – j. angielski

O szczegóły można pytać nauczycieli przedmiotów.

Możliwość przyjazdu na g. 8.10 i odjazdu (o g. 13.20) autobusem szkolnym. Bilety do odebrania w najbliższy wtorek w sekretariacie.

Prosimy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek oraz  zachowaniu dystansu społecznego.

11 listopada 2020 r.

Uczniowie z  Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce wzięli udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i  odśpiewali on-line wraz z wychowawcami „Mazurek Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

Do akcji włączyły się również dzieci z grup przedszkolnych.

Pani Dyrektor Agata Wyrodek, w imieniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, oddała hołd poległym w obronie Ojczyzny, zapaljąć znicz na pomniku poświęconym w hołdzie poległym dla Ojczyzny.

Ślubujemy....

2 października 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Smogorzowie, podczas której dzieci klasy pierwszej odmówiły akt ślubowania. Po Mszy św. ksiądz proboszcz Stanisław Kwiatkowski poświęcił dzieciom plecaki.

Następnie kontynuowaliśmy świętowanie w auli szkolnej, gdzie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program artystyczny. Po nim uczniowie starszych klas przywitali swoich młodszych kolegów i koleżanki. W dalszej części Pani Dyrektor Agata Wyrodek dokonała uroczystego pasowania na uczniów. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej klasa pierwsza uczestniczyła w przygotowanym przez rodziców poczęstunku.

Gratulujemy pierwszakom i życzymy im sukcesów i siły w rozwijaniu własnych zdolności.

 

Regulamin zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym

im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce

w roku szkolnym 2020/2021

 

Zasady ogólne dla wszystkich uczniów i nauczycieli:

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia on–line lub przesyłają materiały i kontaktują się z uczniami tylko za pomocą aplikacji Teams.
 2. Nie wszystkie lekcje muszą być prowadzone na żywo, nauczyciele mogą różnicować prowadzenie zajęć wykorzystując różne narzędzia aplikacji Teams.
 3. Nauczyciel powiadamia uczniów o sposobie prowadzenia zajęć z lekcji na lekcję.
 4. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic zawiadamia smsem wychowawcę. Wychowawca zawiadamia nauczycieli. Nauczyciel przesyła uczniowi za pomocą aplikacji Teams informacje dotyczące lekcji i wyznacza dłuższy termin realizacji prac domowych.
 5. Zajęcia na żywo prowadzone są w miarę możliwości zgodnie z planem lekcji i nie mogą przekraczać 30 minut.
 6. Uczniowie klas 1 –3 i oddziału przedszkolnego otrzymują materiały w dni nauki do godziny 9:00.
 7. Uczniowie klas 4 –8 otrzymują materiały najpóźniej do godziny 14.30.
 8. Termin wykonania pracy domowej ustala każdorazowo nauczyciel, musi on być precyzyjnie określony.
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie i rodzice kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem.
 10. Wprowadza się obowiązkowy dyżur telefoniczny dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny przez godzinę raz w tygodniu. Będą to dyżury, podczas których nauczyciele odpowiedzą na dodatkowe pytania nie tylko uczniów, ale również rodziców. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik do regulaminu.
 11. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic może odebrać wydrukowane materiały w wyznaczonym miejscu w szkole, czyli w tzw. „skrzynce”, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania.
 12. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie. Nauczyciel kontroluje postępy uczniów i to on informuje rodziców o ich ewentualnym braku. W razie problemów z zadaniem lub terminowością jego wykonania uczeń powinien każdorazowo poprosić nauczyciela o pomoc kontaktując się z nauczycielem telefonicznie według harmonogramu dyżurów.
 13. Nauczyciel zaznacza obecność w dzienniku lekcyjnym na podstawie udziału uczniów w lekcjach na żywo lub zaangażowania w przesyłanie prac domowych.

Ocenianie:

 1. W okresie zdalnego nauczania uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania, z którymi zostali zapoznani przez wszystkich nauczycieli na pierwszych zajęciach organizacyjnych w br.
 2. Nauczyciel powinien oceniać: aktywność, zaangażowanie w prowadzone zajęcia, systematyczność, poprawność różnych prac sprawdzających wiedzę, odpowiedzi ustne w trakcie lekcji na żywo, wypracowania, prezentacje multimedialne, staranność i sumienność w prowadzeniu zeszytów.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniowi informacji zwrotnej po otrzymaniu pracy domowej lub innego zadanego zadania w terminie określonym przez nauczyciela na każdej lekcji.

 

HARMONOGRAM  TELEFONICZNYCH  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Dzień dyżuru Godziny dyżuru nr telefonu

Ewa Biernacka

religia środa 15.00 - 16.00 505682179

Anna Dołębska

religia poniedziałek 15.00 - 16.00 788931068

Marta Dybalska

wych. - fizyczne wtorek 12.00 - 13.00 693027860

Teresa Dziakiewicz

geografia środa 10.00 - 11.00
509075451

Ewa Kołsut

chemia, matematyka poniedziałek 15.00 - 16.00 691775146

Joanna Kwintal

język polski wtorek 15.00 - 16.00 609496531

Izabela Lewandowska

język angielski środa 14.30 - 15.30. 608456591

Katarzyna Matysiak

wiedza o społeczeństwie  
środa
10.00 - 11.00
530661151

Barbara Odzimek

technika, plastyka środa  14.00 - 15.00  666842571
Agata Paluch

język niemiecki, doradztwo zawodowe

wtorek 14.30 - 15.30 662033254
Katarzyna Polak

matematyka

czwartek  16.00 - 17.00 695987288
Barbara Pomykała

język angielski

     501760924
Monika Samol

muzyka

 poniedziałek  15.00 - 16.00 660883494
Mirosław Wojdył

informatyka

piątek 10.30 - 11.30 504233289
Anna Woźnica

przyroda, biologia

czwartek 15.00 - 16.00 486727415
Maria Wyrębiak

historia

     
Agata Kmita

wychowawca klasy 2

środa 17.00 -18.00 696165532
Dorota Ciecierska

wychowawca klasy 1

poniedziałek 11.00 - 12.00 888600627
Edyta Lipińska

wychowawca klasy 3

poniedziałek 16.00 - 17.00 721208499

 

W Dniu Edukacji Narodowej ...

13 października 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie klasy VI przygotowali film, którego celem było wyrażenie nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły wdzięczności za codzienną pracę. Po obejrzeniu filmu w poszczególnych grupach klasowych, uczniowie złożyli życzenia nauczycielom, a następnie wcielili się w rolę nauczycieli prowadząc zajęcia lekcyjne dla swojej klasy.

Dzieci z grup przedszkolnych oraz z klas 1-3 obejrzeli on-line bajkę pt: "Brzydkie Kaczątko" w wykonaniu aktorów z Teatru Forma. Pani Wicedyrektor ogłosiła projekt edukacyjny dla chętnych przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Celem projektu jest propagowanie wartości i zachęcanie dzieci do akceptowania siebie i innych. Zadaniem dzieci jest wykonanie dowolną techniką, na kartce z bloku A4, prac plastycznych ilustrujących morał bajki.

„Nie ważne jaki jesteś, ale ważne jest to, czy lubisz i akceptujesz siebie. Nie ważny jest wygląd, liczy się charakter, a oceniając innych można wyrządzić im ogromna krzywdę. Dlatego każdemu trzeba dać szansę.”

Bajkę można obejrzeć jeszcze raz klikając na link poniżej. Pracę należy oddać do czwartku wychowawcom.

https://www.youtube.com/watch?v=2KtBX5JTPS0

 

Dziękujemy uczniom klasy VI za kreatywny i zabawny film, który można obejrzeć klikając na link poniżej:

https://youtu.be/GeB8J_kc1Us

Gratulujemy uczniom, że podjęli się roli nauczyciela i za piękne życzenia.

Życzymy nauczycielom i uczniom wielu sukcesów!