Programy edukacyjne

W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Obok tradycyjnej pracy z podręcznikiem oraz nowoczesnej nauki metodami interaktywnymi staramy uczyć dzieci aktywnie. Oto przykłady niektórych projektów.

 

Życzenia Wielkanocne!

17 kwietnia 2019 r. odbyły się w naszej wspólnocie szkolnej w Mariówce uroczyste życzenia i obiad wielkanocny z okazjii zbliżających się Świąt.

Jajko i króliczek to symbole Świąt Wielkanocnych, ale ich istotą jest Bóg. Niech czas świąteczny i wszystkie symbole Świąt oraz tradycje z nimi związane będą okazją do spotkania z prawdziwym Bogiem, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał.


ŻYCZYMY DOBRYCH I BOŻYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM ORAZ ABSOLWENTOM SZKOŁY W MARIÓWCE!

Języki obce

Od 18 do 22 marca 2019 r. odbył się w Katolickiej Szkole Podstawowej i w Liceum  w Mariówce projekt językowy, czyli „Tydzień Języków Obcych”.

 

Celem zorganizowania takiego projektu językowego było, stworzenie sytuacji, w których uczniowie mogliby rozwijać swoje kompetencje językowe, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się i kompetencje informatyczne.

 

Zadaniem uczniów było poprowadzenie zajęć w dwóch językach - angielskim i niemieckim. 

Młodzież tworzyła różnorodne ćwiczenia, które były źródłem radości i wiedzy zarazem. 

 

Zajęcia kreatywne, czyli Akademia Rozwoju

W naszej szkole prowadzimy Akademię Rozwoju, czyli zajęcia kreatywne, których celem jest stworzenie uczniom dodatkowej możliwości utrwalenia, powtórzenia i poszerzenia materiału lekcyjnego oraz wszechstronny rozwój w różnych dziedzinach.

Nauczyciele organizujący zajęcia kreatywne w ramach Akademii Rozwoju starają się  wykonywać różnorodne zadania. Są to:

 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
 • powtórzenie bieżącego materiału,
 • możliwość poprawy,
 • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych,
 • przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek,
 • przygotowanie do konkursów lub projektów edukacyjnych.

 RODZAJE  PROPONOWANYCH  ZAJĘĆ:  

 1. Matematyka
 2. Muzyczne
 3. Język niemiecki
 4. Język angielski
 5. Historia
 6. Język polski
 7. Geografia
 8. Plastyczne
 9. Chemia
 10. Caritas
 11. Logopedyczno – polonistyczne
 12. Sportowe

 

Nie wstydź się JEZUSA! - rekolekcje szkolne

Od 1 do 3 kwietnia 2019 r. odbyły się w szkole w Mariówce rekolekcje wielkopostne.

Że najważniejszy jest Jezus i warto z nim rozmawiać  przekonywali młodziez i dzieci na rózne sposoby katecheci. Podczas tegorocznych rekolekcji wykorzytsano różnorodne metody pracy - warsztaty, filmy, doświadczenia, scenki. Wszystko po to, aby młody człowiek mógł jak najlepiej doświadczyć Boga.