Ważne informacje dotyczące zmiany szkoły lub przedszkola

 Szanowni Rodzice,

Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magda Kapusta oraz jej zastępczyni Pani Iwona Gizińska ustaliły w rozmowie z p. Panem Burmistrzem  Tomaszem Matlakiewiczem, że podania do Szkoły Podstawowej nr 1 lub Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze należy złożyć jak najszybciej. Najlepiej do końca marca 2021 r. 

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do szkoły w Przysusze mimo, że dziecko nie należy do gminy Przysucha również mogą złożyć podanie. Rodzice  spoza gminy Przysucha będą zobowiązani do comiesięcznej opłaty za autobus szkolny w kwocie około 80 zł.

 

Rodzice dzieci z przedszkola również proszeni są o złożenie podań do końca marca.

Pan Burmistrz obiecał utworzyć nowe grupy.

Przewodnicząca rady Rodziców informuje

Szanowni Rodzice,

W sekretariacie szkoły  w Mariówce znajdują się listy klas 2-7. Rodziców chętnych do przeniesienia dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze proszeni są o podpisanie list. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Magda Kapusta w piątek (5 lutego 2021 r. ) odbędzie spotkanie z Panem Burmistrzem  Tomaszem Matlakiewiczem.

Webinary dedykowane rodzicom

Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

 

LINK NA PIERWSZE SPOTKANIE DLA RODZICÓW 21 stycznia 2021 r.

https://youtu.be/ohhXySQM4g8

 

Drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

 

 

 

 

Uchwała oraz uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

Warto czytać!

Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej - 2480 zł otrzymaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W sumie zakup książek kosztował 3100 zł.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji obrazującej działalność biblioteki szkolnej dla rozwoju czytelnictwa wśród naszych uczniów.

 

https://drive.google.com/file/d/1CfML9BdaSwnkra5GGK77KIceKtRxDWOj/view?usp=sharing