Regulamin Turnieju Językowego o Tytuł Poligloty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych KSP w Mariówce zapraszają uczniów wszystkich klas do udziału w ogólnoszkolnym konkursie językowym.

Cele turnieju językowego:

 1. mobilizowanie uczniów do uczenia się języków obcych;
 2. rozbudzanie pasji językami obcymi;
 3. aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach;
 4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wdrażanie do nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
 5. kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Regulamin:

 1. Czas trwania konkursu
 • wrzesień 2020 r.

Uczniowie wszystkich klas zapoznają się z treścią trzech filmów dostępnych razem z regulaminem od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły.  Treść filmów dotyczy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 1. Każdy uczeń 21 września (poniedziałek) rozwiązuje w trakcie lekcji, pod nadzorem nauczycieli języków obcych, zadania do poszczególnych filmów. Zadania zapisuje na kartce.
 2. Nauczyciele języków obcych do 24 września (czwartek) wyłaniają najlepszych uczniów. Dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy przechodzi do finału. W nagrodę uczniowie Ci otrzymują celująca cząstkową ocenę z języka angielskiego i niemieckiego.
 3. W piątek 26 września odbędzie się na jednej godzinie lekcyjnej w sali 211 finał turnieju. Materiały będą dostępne od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły i również będą dotyczyły trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
 4. Po rozwiązaniu zadań językowych zostanie wyłoniony jeden uczeń z całej szkoły, który zdobędzie tytuł POLIGLOTY. Otrzyma on puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 5. Uczniowie, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Filmy na pierwszy etap turnieju oraz na finał:

1. Film w języku hiszpańskim: https://drive.google.com/file/d/1wmlliV43v-HDTUJSF0WZ2lgQDZcSVA9h/view?usp=sharing

2. Film w języku niemieckim: https://drive.google.com/file/d/1ryXfqh2K1NigyVGvqrPRP4l99kih64M9/view?usp=sharing

3. Film w języku angielskim: https://drive.google.com/file/d/1RqRpnTEh1q1I8KIsdXbUruv8NMVwQILi/view?usp=sharing

 

Materiały do finału turnieju: https://drive.google.com/file/d/1_YQZKg4aIRxCJ1xqLSyzNS2wQGK8oqKG/view?usp=sharing

 

 

1 września 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lekturki spod chmurki. Czytam z klasą"

Klasy II i III w roku szkolnym 2019/2020 realizowały innowację pedagogiczną – projekt czytelniczy „Lekturki spod chmurki. Czytam z klasą”. Obydwie klasy w ramach
1 modułu wybrały lekturę „Niesamowite przygody  dziesięciu skarpetek” J. Bednarek 
i wykonywały do niej poszczególne zadania: samodzielnie wykonały maskotę ze skarpetki, stworzyły plakat zachęcający do przeczytania lektury oraz  przede wszystkim prowadziły swoje lekturniki.  W 2 module klasa druga wybrała lekturę W. Cichonia „Cukierku, Ty łobuzie” klasa trzecia zaś „Doktora Dolittle” H. Loftinga obydwie klasy wykonały zakładki do książek, zgłębiły życie zwierząt domowych oraz wybrały się na film do kina. Ostatni moduł nie został zrealizowany z racji panującej pandemii, będzie kontynuowany na początku nowego roku szkolnego.

 

 

Geografia na szóstkę

Uczniowie KSP w Mariówce uczestnicza w róznorodnych formach zajęc z geografii. Poniżej znajdują się niektóre przykłady ciekawych zajęć.

1. Webinarium Uniwersytetu Polarnego w ramach Projektu Europejskirgo EDU -ARTIC Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt adresowany jest do uczniów oraz ich nauczycieli. Jego celem jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania przedmiotów przyrodniczych w Europie. Program wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki.

 

2. Projekt Międzynarodowej Unii Astronomicznej z racji 50 Rocznicy lądowania człowieka na księżycu.

 

Lubimy pomagać II półrocze

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 funkcjonujące w Katolickiej Szkole Podstawowej  w Mariówce Koło Misyjne, Koło Caritas oraz Koło PCK przeprowadziły następujące akcje:

 1. Kontynuacja zbierania plastikowych nakrętek i korków dla Kasi Majchrzak z okolic Łodzi.
 2. Kontynuacja zbierania elektrośmieci, w ramach akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
 3. Cotygodniowe kiermasze, które odbywały się w drugim semestrze, do wybuchu pandemii.
 4. Wysłano pięć 20 kilogramowych paczek do Rwandy, które dotarły do dzieci 16 lutego 2020 r.