Wycieczki szkolne

W ramach wszechstronnego rozwoju naszych uczniów organizujemy w naszej szkole wyjazdy i wycieczki edukacyjne.

Ostatnio uczniowie klas IV-VII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce wraz z wychowawczyniami udali się na jednodniową wycieczkę do Anielina, Inowłodza, Konewki, Spały oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Uczniowie odwiedzili m.in.

• kamienny szaniec upamiętniający miejsce śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” pod Anielinem,

• kościół romański św. Idziego oraz ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu,

• największe w Polsce schrony dla pociągów sztabowych pochodzące z 1940 r. w Konewce,

• drewniany kościółek, pomnik żubra oraz Centralny Ośrodek Sportu w Spale,

• rezerwat „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim oraz Groty Nagórzyckie, czyli legendarne schronienie zbója Madeja.

Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń oraz pozwoliła odkryć nieznane dotąd miejsca.

Z kolei młodzież z klas gimnazjalnych brała udział w wycieczce trzydniowej do Berlina, Poznania, Świebodzina i Frankfurtu nad Odrą. Była to ciekawa podróż kulturowa i integracyjna dla naszych uczniów. Staramy się także organizować wyjazdy integracyjne popołudniowe, w ramach rozwoju umiejętności sportowych.

W ostatnim czasie młodzież wyjechała też do Sky Jump Parku. Był to radosny wyjazd, a trampoliny okazały się dla uczniów niesamowitym wyzwaniem.