Żołnierska misja

31 października 2018 r. klasy III i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce zapoznawały sie z zawodem żołnierza. Dzięki życzliwości jednego z rodziców dzieci miały okazję przeprowadzić wywiad z żołnierzem pełniącym służbę w Radomiu.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Pan opowiadał o plusach i minusach tego zawodu. Jedną z najważnieszych rzeczy jakich się dzieci dowiedziały było to, że w każdej pracy można zrobić coś dobrego dla Polski i dla świata, jesli wykonuje się ją dobrze i sumiennie. Ważne jest być pokornym i umieć powstawać po porażkach, aby z nowym zapałem podjąć inne zadania. Dzieci zdziwiły się także, że w jednym zawodzie trzeba wyuczyć się wielu umiejętności. Dlatego wszystko czego się uczymy może się w życiu przydać.