Polityka nie musi być nudna

13 marca 2019 r. uczniowie klas VI-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce wraz z opiekunami udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy.

Program wycieczki obejmował:

  • zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • zwiedzanie Gmachu Sejmu RP połączone z obserwacją obrad Sejmu z galerii dla publiczności w sali posiedzeń,
  • spacer po Starówce.

Realizacja kolejnych punktów programu dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń, a odwiedzane miejsca na długo pozostaną w pamięci.