Języki obce

Od 18 do 22 marca 2019 r. odbył się w Katolickiej Szkole Podstawowej i w Liceum  w Mariówce projekt językowy, czyli „Tydzień Języków Obcych”.

 

Celem zorganizowania takiego projektu językowego było, stworzenie sytuacji, w których uczniowie mogliby rozwijać swoje kompetencje językowe, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się i kompetencje informatyczne.

 

Zadaniem uczniów było poprowadzenie zajęć w dwóch językach - angielskim i niemieckim. 

Młodzież tworzyła różnorodne ćwiczenia, które były źródłem radości i wiedzy zarazem.