Zajęcia kreatywne, czyli Akademia Rozwoju

W naszej szkole prowadzimy Akademię Rozwoju, czyli zajęcia kreatywne, których celem jest stworzenie uczniom dodatkowej możliwości utrwalenia, powtórzenia i poszerzenia materiału lekcyjnego oraz wszechstronny rozwój w różnych dziedzinach.

Nauczyciele organizujący zajęcia kreatywne w ramach Akademii Rozwoju starają się  wykonywać różnorodne zadania. Są to:

 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
 • powtórzenie bieżącego materiału,
 • możliwość poprawy,
 • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych,
 • przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek,
 • przygotowanie do konkursów lub projektów edukacyjnych.

 RODZAJE  PROPONOWANYCH  ZAJĘĆ:  

 1. Matematyka
 2. Muzyczne
 3. Język niemiecki
 4. Język angielski
 5. Historia
 6. Język polski
 7. Geografia
 8. Plastyczne
 9. Chemia
 10. Caritas
 11. Logopedyczno – polonistyczne
 12. Sportowe