Bądźmy bezpieczni!

Dziękujemy Straży Pożarnej w Przysusze za zorganizowanie próbnej ewakuacji w szkole podstawowej w Mariówce oraz za przeprowadzenie pogadanki o bezpieczeństwie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dla dzieci i młodzieży.