Turniej o tytuł Mistrza Dobrych Manier

11 października 2019 r. odbył się w Katolickiej Szkole Podstawowej międzyklasowy Turniej o Tytuł Mistrza Dobrych Manier.

W turnieju uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Aby zdobyć tytuł Mistrza Dobrych Manier każda klasa musiała odpowiedzieć na 34 pytania dotyczące zasad dobrego zachowania. Pytania miały bardzo różny poziom trudności i obejmowały wiedzę zdobytą w domu rodzinnym, w szkole lub z obserwacji otaczającego nas świata. Poruszały takie tematy jak właściwe zachowanie w szkole, w restauracji, w muzeum, noszenie odpowiedniego stroju do okazji, używanie kulturalnego słownictwa.

Wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich  oraz społecznych do główne cele tego turnieju. Mamy nadzieję, że przypomnienie i utrwalenie zasad dobrego zachowania  w formie zabawy było dla uczniów pouczające.

Tytuł Mistrza Dobrych Manier zdobyła klasa VIII. Przyznano dwa drugie miejsca dla klas VII i VI. Gratulujemy zwycięzcom.