Regulamin konkursu z języka niemieckiego

1. Komiks należy wykonać dowolną techniką do 4 listopada.

2. Konkurs jest skierowany do klas 7 i 8 KSP Mariówka.

3. Komiks ma być logiczną i poprawną rozmową w języku niemieckim.

4. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje bardzo dobrą ocenę za wykonanie pracy konkursowej.

5. Zwycięzca wygrywa darmowy wyjazd szkolny oraz cząstkową ocenę celującą z języka niemieckiego.