"Las blisko nas"

20 grudnia 2019 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce odbyło się wręczanie nagród dla laureatów i uczestników konkursu pt.: „Las blisko nas” organizowanego przez Nadleśnictwo w Przysusze.

Pogłębianie wiedzy o lesie i jego ochronie oraz kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży to główne cele konkursów organizowanych co roku przez Nadleśnictwo w Przysusze. Dodatkowo, dzięki konkursom plastycznym dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i plastyczne. Tegoroczny konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych.

 II miejsce wygrały w osobnych kategoriach wiekowych Lena Kapusta z klasy I oraz Emilia Narewska z klasy IV.

Wyróżnienia zdobyły: Martyna Kowalska z klasy VII i Liliana Narewska z klasy IV.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali medale i dyplomy uczestnictwa.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.