Konkurs z języka angielskiego

Dzieci z klas 1 i 2 z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce wzięły udział w konkursie z języka angielskiego.

Konkurs obejmował 5 etapów. Zadania były bardzo różnorodne i dotyczyły kilku tematów:

  • W pierwszym etapie dzieci wykonywały komiks.
  • W drugim etapie należało nakręcić film.
  • W trzecim etapie uczniowie czytali angielski tekst.
  • W czwartym i piątym etapie należało stworzyć słownik obrazkowy.

Celem konkursu było wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego oraz stworzenie dodatkowych możliwości ćwiczenia wymowy i pisowni angielskiej.

Po zakończeniu wszystkich pięciu etapów dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim dzieciom, które uczestniczyły w konkursie mimo utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem :-)