Regulamin Turnieju Językowego o Tytuł Poligloty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych KSP w Mariówce zapraszają uczniów wszystkich klas do udziału w ogólnoszkolnym konkursie językowym.

Cele turnieju językowego:

 1. mobilizowanie uczniów do uczenia się języków obcych;
 2. rozbudzanie pasji językami obcymi;
 3. aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach;
 4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wdrażanie do nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
 5. kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Regulamin:

 1. Czas trwania konkursu
 • wrzesień 2020 r.

Uczniowie wszystkich klas zapoznają się z treścią trzech filmów dostępnych razem z regulaminem od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły.  Treść filmów dotyczy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 1. Każdy uczeń 21 września (poniedziałek) rozwiązuje w trakcie lekcji, pod nadzorem nauczycieli języków obcych, zadania do poszczególnych filmów. Zadania zapisuje na kartce.
 2. Nauczyciele języków obcych do 24 września (czwartek) wyłaniają najlepszych uczniów. Dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy przechodzi do finału. W nagrodę uczniowie Ci otrzymują celująca cząstkową ocenę z języka angielskiego i niemieckiego.
 3. W piątek 26 września odbędzie się na jednej godzinie lekcyjnej w sali 211 finał turnieju. Materiały będą dostępne od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły i również będą dotyczyły trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
 4. Po rozwiązaniu zadań językowych zostanie wyłoniony jeden uczeń z całej szkoły, który zdobędzie tytuł POLIGLOTY. Otrzyma on puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 5. Uczniowie, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Filmy na pierwszy etap turnieju oraz na finał:

1. Film w języku hiszpańskim: https://drive.google.com/file/d/1wmlliV43v-HDTUJSF0WZ2lgQDZcSVA9h/view?usp=sharing

2. Film w języku niemieckim: https://drive.google.com/file/d/1ryXfqh2K1NigyVGvqrPRP4l99kih64M9/view?usp=sharing

3. Film w języku angielskim: https://drive.google.com/file/d/1RqRpnTEh1q1I8KIsdXbUruv8NMVwQILi/view?usp=sharing

 

Materiały do finału turnieju: https://drive.google.com/file/d/1_YQZKg4aIRxCJ1xqLSyzNS2wQGK8oqKG/view?usp=sharing