Ślubujemy....

2 października 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Smogorzowie, podczas której dzieci klasy pierwszej odmówiły akt ślubowania. Po Mszy św. ksiądz proboszcz Stanisław Kwiatkowski poświęcił dzieciom plecaki.

Następnie kontynuowaliśmy świętowanie w auli szkolnej, gdzie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program artystyczny. Po nim uczniowie starszych klas przywitali swoich młodszych kolegów i koleżanki. W dalszej części Pani Dyrektor Agata Wyrodek dokonała uroczystego pasowania na uczniów. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej klasa pierwsza uczestniczyła w przygotowanym przez rodziców poczęstunku.

Gratulujemy pierwszakom i życzymy im sukcesów i siły w rozwijaniu własnych zdolności.