Ważne zasady

  

Autobus szkolny od 18 stycznia 2021 r. kursuje rano bez zmian.

Powrót przedszkolaków i uczniów z klas 1-3 codziennie o 13.20.

 

Uczniowie klasy 8 we wtorki uczestniczą od 8.10 do 13.20 w konsultacjach

z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. 

 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na terenie szkoły oraz w autobusie szkolnym.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku pytań i wątpliwości:

p. Dyrektor Agata Wyrodek: tel: (48) 675 22 47

p. Wicedyrektor Agata Paluch: tel: 662 033 254

 

 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym

im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce

od 18 stycznia 2021

dla klas IV - VIII

 

Zasady ogólne dla wszystkich uczniów i nauczycieli:

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia on–line lub przesyłają materiały i kontaktują się z uczniami tylko za pomocą aplikacji Teams.
 2. Nie wszystkie lekcje muszą być prowadzone na żywo, nauczyciele mogą różnicować prowadzenie zajęć wykorzystując różne narzędzia aplikacji Teams.
 3. Nauczyciel powiadamia uczniów o sposobie prowadzenia zajęć z lekcji na lekcję.
 4. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic zawiadamia smsem wychowawcę. Wychowawca zawiadamia nauczycieli. Nauczyciel przesyła uczniowi za pomocą aplikacji Teams informacje dotyczące lekcji i wyznacza dłuższy termin realizacji prac domowych.
 5. Zajęcia na żywo prowadzone są w miarę możliwości zgodnie z planem lekcji i trwają około 30 minut.
 6. Uczniowie klas 1 –3 i oddziału przedszkolnego otrzymują materiały w dni nauki do godziny 9:00.
 7. Uczniowie klas 4 –8 otrzymują materiały najpóźniej do godziny 14.30.
 8. Termin wykonania pracy domowej ustala każdorazowo nauczyciel, musi on być precyzyjnie określony.
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie i rodzice kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem.
 10. Wprowadza się obowiązkowy dyżur telefoniczny dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny przez godzinę raz w tygodniu. Będą to dyżury, podczas których nauczyciele odpowiedzą na dodatkowe pytania nie tylko uczniów, ale również rodziców. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik do regulaminu.
 11. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic może odebrać wydrukowane materiały w wyznaczonym miejscu w szkole, czyli w tzw. „skrzynce”, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania.
 12. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie. Nauczyciel kontroluje postępy uczniów i to on informuje rodziców o ich ewentualnym braku. W razie problemów z zadaniem lub terminowością jego wykonania uczeń powinien każdorazowo poprosić nauczyciela o pomoc kontaktując się z nauczycielem telefonicznie według harmonogramu dyżurów.
 13. Nauczyciel zaznacza obecność w dzienniku lekcyjnym na podstawie udziału uczniów w lekcjach na żywo lub zaangażowania w przesyłanie prac domowych.

Ocenianie:

 1. W okresie zdalnego nauczania uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania, z którymi zostali zapoznani przez wszystkich nauczycieli na pierwszych zajęciach organizacyjnych w br.
 2. Nauczyciel powinien oceniać: aktywność, zaangażowanie w prowadzone zajęcia, systematyczność, poprawność różnych prac sprawdzających wiedzę, odpowiedzi ustne w trakcie lekcji na żywo, wypracowania, prezentacje multimedialne, staranność i sumienność w prowadzeniu zeszytów.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniowi informacji zwrotnej po otrzymaniu pracy domowej lub innego zadanego zadania w terminie określonym przez nauczyciela na każdej lekcji.

 

HARMONOGRAM  TELEFONICZNYCH  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Dzień dyżuru Godziny dyżuru nr telefonu

Ewa Biernacka

religia środa 15.00 - 16.00 505682179

Anna Dołębska

religia poniedziałek 15.00 - 16.00 788931068

Marta Dybalska

wych. - fizyczne wtorek 12.00 - 13.00 693027860

Teresa Dziakiewicz

geografia środa 10.00 - 11.00
509075451

Ewa Kołsut

chemia, matematyka poniedziałek 15.00 - 16.00 691775146

Joanna Kwintal

język polski wtorek 15.00 - 16.00 609496531

Izabela Lewandowska

język angielski środa 14.30 - 15.30. 608456591

Katarzyna Matysiak

wiedza o społeczeństwie  
środa
10.00 - 11.00
530661151

Barbara Odzimek

technika, plastyka środa  14.00 - 15.00  666842571
Agata Paluch

język niemiecki, doradztwo zawodowe

wtorek 14.30 - 15.30 662033254
Katarzyna Polak

matematyka

czwartek  16.00 - 17.00 695987288
Barbara Pomykała

język angielski

    501760924
Monika Samol

muzyka

poniedziałek  15.00 - 16.00 660883494
Mirosław Wojdył

informatyka

piątek 10.30 - 11.30 504233289
Anna Woźnica

przyroda, biologia

czwartek 15.00 - 16.00 486727415
Maria Wyrębiak

historia