Ważne informacje dotyczące zmiany szkoły lub przedszkola

 Szanowni Rodzice,

Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magda Kapusta oraz jej zastępczyni Pani Iwona Gizińska ustaliły w rozmowie z p. Panem Burmistrzem  Tomaszem Matlakiewiczem, że podania do Szkoły Podstawowej nr 1 lub Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze należy złożyć jak najszybciej. Najlepiej do końca marca 2021 r. 

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do szkoły w Przysusze mimo, że dziecko nie należy do gminy Przysucha również mogą złożyć podanie. Rodzice  spoza gminy Przysucha będą zobowiązani do comiesięcznej opłaty za autobus szkolny w kwocie około 80 zł.

 

Rodzice dzieci z przedszkola również proszeni są o złożenie podań do końca marca.

Pan Burmistrz obiecał utworzyć nowe grupy.