Wspieranie uczniów - informacje dla Rodziców

Przysucha, dnia 19 maja 2021 r.

                       

 

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

 

Informuję, iż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

w Przysusze zostaną zorganizowane warsztaty dla rodziców, ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

 

Warsztaty będą się odbywały się w dwóch grupach,

w poniedziałki i wtorki  o godz.17,00.

 

Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na dzień

07.06.2021 i 08.06.2021 r.

 

Prosimy aby zainteresowani rodzice zgłaszali się telefonicznie bezpośrednio do Poradni na nr telefonu: 48 6753927, do dnia 28.05.2021 r.

 

Informuję również o możliwości wspomagania nauczycieli przez specjalistów zatrudnionych w Poradni w opracowaniu i realizacji programów zajęć reintegracyjnych w szkołach.

 

 

             Z poważaniem

              Marzena Górna

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Przysusze