Święto Patronki Szkoły

8 czerwca 2021 r. odbyła się w naszej wspólnocie szkolnej, z okazji kolejnej rocznicy obchodów Dnia Św. Królowej Jadwigi - Patronki naszej szkoły, uroczysta Msza św.  

Modliliśmy się za siebie nawzajem. Nauczyciele za uczniów, Rodzice za dzieci, dzieci za Rodziców i nauczycieli. 

Następnym punktem, ważnym w dzisiejszym święcie było złożenie kwiatów oraz zniczy pod figurą Królowej Jadwigi, która znajduje się w naszej szkole. Złożyliśmy hołd naszej Patronce prosząc ją, aby się wstawiała za nas u Boga.