Spotkanie z Policją

22 września br. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komisariatu Policji w Przysusze. Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo uczniów oraz odpowiedzialność karna nieletnich”.

W ramach spotkania funkcjonariusze przybliżyli dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w szkole oraz w drodze do i ze szkoły, a także przedstawili konsekwencje prawne wynikające z różnych niewłaściwych zachowań, np. stosowania wobec innych przemocy, agresji słownej, kradzieży cudzego mienia, czy nękania w Internecie.

Dzieci miały okazję do czynnego udziału w zajęciach poprzez zadawanie pytań, na które prowadzący udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu zaowocuje większą odpowiedzialnością uczniów za swoje zachowanie.